PDA

View Full Version : [Tham Gia] Sự Kiện - Đấu Giá Ngược [Đợt 1] !!!Trang : 1 [2]

ThiếuLâm98
30-05-2015, 07:55 PM
-Tên tài khoản(ID đăng nhập game) : conkienditruoc98
-Tên Nhân Vật : ►ThiếuLâm◄
-Sever : Biện Kinh
-Giá đấu vật phẩm (vàng) : 256

Tan Dat
30-05-2015, 07:56 PM
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): mrtandat
- Tên nhân vật: ☻MaTôn☻
- Sever: Huyết Long
- Giá đấu vật phẩm (vàng): 360

GiangMai
30-05-2015, 07:56 PM
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):babycupo201017
- Tên nhân vật:HốThường.
- Sever:Huyết Long
- Giá đấu vật phẩm (vàng) :180

NganChau
30-05-2015, 07:56 PM
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):fullbabtone
- Tên nhân vật:Girl Ƹ̴Ӂ̴ƷXinh
- Sever:Tàng Long
- Giá đấu vật phẩm (vàng) :352

puonglinh12
30-05-2015, 07:56 PM
tên tài khoản : phuonglinh12 tên nhân vật : __Nản__ sever tây giang gia đấu vật phẩm : 47

dfgfg
30-05-2015, 07:56 PM
gio minh dau gia sao ak phuong pham

Minh Quân 2
30-05-2015, 07:56 PM
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): lolto11
- Tên nhân vật: nhetvaolol
- Sever: Nguyệt Giang
- Giá đấu vật phẩm (vàng) : 940

tiểunhi
30-05-2015, 07:57 PM
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):babycupo201015
- Tên nhân vật:asdasdasdas.
- Sever:Huyết Long
- Giá đấu vật phẩm (vàng) :750

TếĐiên
30-05-2015, 07:58 PM
TênID:lecaoduy1
Tên nhân vật : 1StKiếmTiên
Sever : Huyết Long
Giá vật phẩm : 51

Minh Quân 3
30-05-2015, 07:58 PM
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): lolden11
- Tên nhân vật: ..Queen
- Sever: Nguyệt Giang
- Giá đấu vật phẩm (vàng) : 570

xinanhdung
30-05-2015, 07:58 PM
chetviembt0
¯»MáCủaBạn
huyết long
346v

LêTrung
30-05-2015, 07:58 PM
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): babycupo201018
- Tên nhân vật:QuảnThoa.
- Sever:Huyết Long
- Giá đấu vật phẩm (vàng) :210

TUKYTHANCONG1
30-05-2015, 07:58 PM
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):tukythancong
- Tên nhân vật:LôiLĩnh♥
- Sever: Huyết Long
- Giá đấu vật phẩm (vàng) :140

dfgfg
30-05-2015, 07:59 PM
tham gia sao ak phuong pham sdsdsds

BuồnĐời
30-05-2015, 07:59 PM
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):sweetchtq21
- Tên nhân vật:[B]uồn
- Sever:Huyết Long
- Giá đấu vật phẩm (vàng) :100

Quang ĐZ
30-05-2015, 07:59 PM
-Tên tài khoản:boquang1102
-Tên nhân vật:-(B)áĐạo-
-Tên sever:Huyết Long
-Đấu giá vật phẩm (vàng):170

kieu anh
30-05-2015, 07:59 PM
tài khoản : kieuanh742
tên nhân vật : Kiều*Ánh
server : huyết long
giá vật phẩm 870 vàng

Ken TheBest
30-05-2015, 08:00 PM
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): lecaoduy2
- Tên nhân vật: 1StKiếmTiên
- Sever: HuyếtLong
- Giá đấu vật phẩm (vàng) : 241

Quyen1
30-05-2015, 08:00 PM
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): congquyen19939
- Tên nhân vật: 1ĐaoTuộtQuần
- Sever: Nguyệt Giang
- Giá đấu vật phẩm (vàng) : 1170

NKVSADMIN
30-05-2015, 08:00 PM
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): danghungjtjt936
- Tên nhân vật: -Pirate-King-
- Sever: Huyết Long
- Giá đấu vật phẩm (vàng) : 8999

Kiem ma 2006
30-05-2015, 08:00 PM
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):snt200694
- Tên nhân vật:♫Kiếm♥Ma♫
- Sever:Tàng Long
- Giá đấu vật phẩm (vàng) : 256

ThiênĐiểu
30-05-2015, 08:00 PM
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): dungqc297
- Tên nhân vật: ThiênĐiểu
- Sever: Tàng Long
- Giá đấu vật phẩm (vàng): 113