PDA

View Full Version : Các bật tiền bối cho em hỏi ...Star2H
02-06-2015, 04:53 PM
Các bật tiền bối cho em hỏi ...
mỗi nhân vật có thể sở hữu đc bao nhiu Đinh Thư vậy