PDA

View Full Version : [Tổng Kết] Sự kiện - Thật Giả Khó Phân !!!Sặc Nước
10-06-2015, 10:51 PM
Sự kiện đã khép lại và xin chúc mừng những bạn sau đây đã trúng giải. Phần thưởng sẽ được gửi về hộp thư ingame của các bạn. :byebye:

ĐỢT 1

http://i.imgur.com/Adexcr9.jpg

ĐỢT 2

http://i.imgur.com/7BpvepZ.jpg