PDA

View Full Version : ???????Lavie
15-07-2015, 05:58 PM
game cai đách gì cũng cần 4acc mới báo danh được mẹ cảm thấy phải 4 acc mới cho vào kim sư được thì cho PC log acc thả ga đi cái éo gì chỉ giới hạn 3 acc/pc thế làm éo gì ra acc thứ 4 để báo danh bọn mày suy nghĩ cho kỹ hộ tao cái lũ đầu đất cảm thấy không làm được thì dẹp mẹ game đi cho đỡ rãnh nợ