PDA

View Full Version : Nạp thẻ chọn ngay phần quàBlackberry
20-07-2015, 09:41 AM
Quý anh hùng và mỹ nhân thân mến! Chỉ cần nạp thẻ đạt đến 3000 vàng, quý đại hiệp sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm quý giá. Quá hấp dẫn phải không? Tham gia ngay nào!Thời gian

:byebye:Thời gian

♦ Bắt đầu: 0h00 ngày 18/07/2015
♦ Kết thúc: 23h59 ngày 21/07/2015Điều kiện

:byebye:Điều kiện
♦ Máy chủ mở trước ngày 03/07/2015

:byebye:Cách thức tham gia

♦ Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày, quý nhân sĩ nạp thẻ đạt 3000 vàng nhớ nhấp chọn vào biểu tượng Xem trên màn hình để chọn 1 trong 3 phần quà:

:byebye:Phần quàQuà dành tặng cho các máy chủ như sau:

[*=center]Máy chủ đã mở 281 ngày (http://nkvs.vn/news/tin-tuc/nap-the-chon-ngay-phan-qua.html#1)

[*=center] Máy chủ đã mở 161 ngày (http://nkvs.vn/news/tin-tuc/nap-the-chon-ngay-phan-qua.html#2)

[*=center] Máy chủ (http://nkvs.vn/news/tin-tuc/nap-the-chon-ngay-phan-qua.html#3)đã mở 91 ngày (http://nkvs.vn/news/tin-tuc/nap-the-chon-ngay-phan-qua.html#3)
(http://nkvs.vn/news/tin-tuc/nap-the-chon-ngay-phan-qua.html#4)
[*=center] Máy chủ đã mở 71 ngày (http://nkvs.vn/news/tin-tuc/nap-the-chon-ngay-phan-qua.html#4)

[*=center] Máy chủ đã mở cấp 150 (http://nkvs.vn/news/tin-tuc/nap-the-chon-ngay-phan-qua.html#5)
(http://nkvs.vn/news/tin-tuc/nap-the-chon-ngay-phan-qua.html#6)
[*=center] Máy chủ đã mở cấp 99 (http://nkvs.vn/news/tin-tuc/nap-the-chon-ngay-phan-qua.html#6)

[*=center] Máy chủ đã mở cấp 79 (http://nkvs.vn/news/tin-tuc/nap-the-chon-ngay-phan-qua.html#7)
Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm