PDA

View Full Version : Tẩy thuộc tính đơn Phi PhongBlackberry
21-07-2015, 09:15 AM
Xông pha chiến trường, Phi Phong là một trang bị hết sức đặc biệt, giúp quý anh hùng dễ dàng vượt qua rất nhiều hiểm trở, chông gai phía trước. Nay, tại hạ xin gửi đến quý đại hiệp sự kiện Tẩy thuộc tính Phi Phong với nội dung chi tiết như sau:
:byebye:Thời gian

• Bắt đầu: 0h00 ngày 22/7/2015
• Kết thúc: 23h59 ngày 24/7/2015


:byebye:Điều kiện tham gia

• Nhân sĩ tại các máy chủ đã mở trước ngày 3/7/2015

:byebye:Nội dung

• Trong thời gian trên, quý đồng đạo hãy đến Dã Luyện Sư nhấp chọn Thuộc tính Phi Phong tẩy đơn. Nếu thuộc tính đã tồn tại thì sẽ không tẩy trúng lần nữa.


Quy tắc tẩy thuộc tính Phi Phong

Tẩy 1 dòng thuộc tính Phi Phong cần tốn Kim Tằm Ti
Khi chọn thuộc tính nào đó và tẩy xong, phía sau thuộc tính này sẽ có ký hiệu "Đã Trùng Sinh"
Khi tẩy lần sau, chỉ có thể tẩy trên dòng thuộc tính đã trùng sinh
Thuộc tính đã tồn tại sẽ không tẩy trùng lần nữaĐại sứ Sự kiện - Phương Phàm