PDA

View Full Version : Đề Nghị gộp sever Xích Vân với Thiên Vânjollie
23-07-2015, 05:21 PM
tình hình là 2 sever này có nhiều bạn và hơn nữa mở cách nhau không lâu có thể nói là ngang ngửa nên tại hạ muốn BQT gộp 2 sever này lại với nhau .
vì nếu gộp với các sever khác sẽ có sự chênh lệch thì mọi người sẽ chán game
Đây là tâm huyết của các anh em của 2 sever Mong BQT xem xét

Lương Kha
04-08-2015, 03:02 PM
Chào bạn!
Mình sẽ gửi yêu cầu của bạn lên BQT để xem xét.
Thân!