PDA

View Full Version : Nạp 1k nhận quà bao la ngày 27/7Blackberry
27-07-2015, 09:45 AM
Quý đồng đạo thân mến!Chỉ cần nạp thẻ với số tiền bất kỳ, nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận về món quà giá trị giúp đồng đạo chinh chiến thuận lợi hơn. Cơ hội chỉ diễn ra trong 1 ngày duy nhất, cùng tham gia ngay nhé!

:byebye:Thời gian

• Thời gian bắt đầu: 0h00 ngày 27/7/2015
• Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 27/7/2015
:byebye:Điều kiện tham gia

• Máy chủ đã mở trước ngày 03/7/2015

:byebye:Nội dung

• Trong thời gian trên, tất cả nhân sĩ nạp thẻ với số tiền bất kỳ trước 23h59 sẽ nhận được 1 Túi đựng mặt nạ và 1 phần quà ngẫu nhiên• Mở Túi đựng mặt nạ, bên trong chứa đựng 17 loại mặt nạ. Nhân sĩ được quyền chọn 1 mặt nạ có các thuộc tính như sau:

Thuộc tính Mặt NạLực công kích

Tăng 5%


Lực phòng ngự

Tăng 3%Phần quà ngẫu nhiên là 1 trong các vật phẩm sau:

Máy chủ mở giới hạn cấp 89Vật phẩm
Số lượng
Tính chất


500 Vàng Khóa
1
Khóa


2000 Vàng Khóa
1
Khóa


2 vạn Vàng Khóa
1
Khóa


5 vạn Bạc Khóa
1
Khóa


20 vạn Bạc Khóa
1
Khóa


200 vạn Bạc Khóa
1
Khóa


200 Hoạt lực khóa
1
Khóa


500 Hoạt lực khóa
1
Khóa


2500 Hoạt lực khóa
1
Khóa


Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên
1
Khóa


Ly Ưu Quả
1
Khóa


Hồng Phúc Lệnh
1
Khóa


Ly Vân Ti-3
1
Khóa


Toái Phiến·Thi Vương
1
Khóa


Toái Phiến·Khoa Mỗ Lâm
1
Khóa


Toái Phiến·Mã Văn Soái
1
Khóa


Toái Phiến·Ngô Quảng
1
Khóa


Toái Phiến·Thủ Thành Tướng Lĩnh
1
Khóa


Toái Phiến·Nam Cung Phụng
1
Khóa


Toái Phiến·Kha Ni Ni
1
Khóa


Toái Phiến·Cốc Thanh Lam
1
KhóaMáy chủ mở giới hạn cấp 99Vật phẩm
Số lượng
Tính chất


500 Vàng Khóa
1
Khóa


2000 Vàng Khóa
1
Khóa


2 vạn Vàng Khóa
1
Khóa


5 vạn Bạc Khóa
1
Khóa


20 vạn Bạc Khóa
1
Khóa


200 vạn Bạc Khóa
1
Khóa


200 Hoạt lực khóa
1
Khóa


500 Hoạt lực khóa
1
Khóa


2500 Hoạt lực khóa
1
Khóa


Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên
1
Khóa


Ly Ưu Quả
1
Khóa


Hồng Phúc Lệnh
1
Khóa


Toái Phiến·Giác Viễn
1
Khóa


Toái Phiến·Diệp Lăng Tiêu
1
Khóa


Toái Phiến·Tĩnh Không
1
Khóa


Toái Phiến·Thi Phong Nghệ
1
Khóa


Toái Phiến·Tống Phủ
1
Khóa


Toái Phiến·Hạng Đạt
1
Khóa


Toái Phiến·Hoa Vô Thác
1
Khóa


Toái Phiến·Lạc Lan Nhu
1
Khóa


Toái Phiến·Đường Bạch Vũ
1
Khóa


Toái Phiến·Tiêu Như Thị
1
Khóa


Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả [Dương]
1
Khóa


Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả [Âm]
1
KhóaMáy chủ mở giới hạn cấp 150Vật phẩm
Số lượng
Tính chất


500 Vàng Khóa
1
Khóa


2000 Vàng Khóa
1
Khóa


20000 Vàng Khóa
1
Khóa


50000 Bạc Khóa
1
Khóa


200000 Bạc Khóa
1
Khóa


2000000 Bạc Khóa
1
Khóa


200 Hoạt lực khóa
1
Khóa


500 Hoạt lực khóa
1
Khóa


2500 Hoạt lực khóa
1
Khóa


Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên
1
Khóa


Ly Ưu Quả
1
Khóa


Hồng Phúc Lệnh
1
Khóa


Toái Phiến·Tường Vi Thần Phụ
1
Khóa


Toái Phiến·Tuyết Nữ Tế Tự
1
Khóa


Toái Phiến·Bố Lai Nhĩ
1
Khóa


Toái Phiến·Mã Nỗ Tư
1
Khóa


Toái Phiến·Dạ Vương Mặc Quân
1
Khóa


Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân
1
KhóaMáy chủ đã mở 91 ngàyVật phẩm
Số lượng
Tính chất


500 Vàng Khóa
1
Khóa


2000 Vàng Khóa
1
Khóa


20000 Vàng Khóa
1
Khóa


50000 Bạc Khóa
1
Khóa


200000 Bạc Khóa
1
Khóa


2000000 Bạc Khóa
1
Khóa


200 Hoạt lực khóa
1
Khóa


500 Hoạt lực khóa
1
Khóa


2500 Hoạt lực khóa
1
Khóa


Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên
1
Khóa


Ly Ưu Quả
1
Khóa


Hồng Phúc Lệnh
1
Khóa


Toái Phiến·Yên Trần
1
Khóa


Toái Phiến·Văn Tinh Nhi
1
Khóa


Toái Phiến·Tần Thải Y
1
Khóa


Toái Phiến·Ân Hỏa Nguyệt
1
Khóa


Toái Phiến·Bất Túy Tiên Sinh
1
Khóa


Toái Phiến·Bất Giới Đại Sư
1
Khóa


Toái Phiến·Hoa Ngự Ảnh
1
Khóa


Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình
1
Khóa


Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân
1
Khóa


Danh Vọng Lệnh World Cup
1
Khóa


Lưu ý

Mỗi nhân vật chỉ được nhận quà 1 lần
Thời gian duy trì các thuộc tính trên là 72 giờ

Yêu cầu luôn luôn sẵn sàng ít nhất có 2 ô trống trong túiĐại sứ Sự kiện - Phương Phàm