PDA

View Full Version : Quà tặng nạp thẻ ngày 28/7 và 29/7Blackberry
28-07-2015, 11:21 AM
Quý đại hiệp thân mến!Chỉ cần tiến hành nạp thẻ đạt đến số lượng vàng nhất định, nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận về những món quà giá trị giúp đồng đạo chinh chiến thuận lợi hơn. Cơ hội vàng chỉ diễn ra trong 2 ngày, cùng tham gia ngay nhé!

:byebye:Thời gian

• Ngày diễn ra: 28/7 và 29/7/2015 (Phần quà sẽ được trao theo mốc nạp thẻ trong từng ngày riêng biệt)

:byebye:Điều kiện tham gia

• Máy chủ mở trước ngày 3/7/2015

:byebye:Nội dung

Máy chủ mở trước ngày 31/10/2014

• Trong thời gian trên, nhân sĩ nạp thẻ đạt đến 5888 vàng hãy đến NPC Lễ Quan để nhận được 1 Quà Nạp Thẻ, bên trong chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá như sau:Vật phẩm

Hình ảnh
Số lượng

Thuộc tính


Cam Thủy Tinh

http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/camthuytinh.png
1
Khóa


Vô Tự Thiên Thư Tàn Quyển
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/manhsach.jpg
1
Không khóa


Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 60%

http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/tichluynhanquavip/themuahoatluc.jpg
8

Khóa


Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 20%
http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/tichluynhanquavip/themuahoatluc.jpg
8
Khóa


Tinh Thần Sa (http://nkvs.vn/ngao-kiem-ky-thu/huong-dan-co-ban_/linh-phach-thach.html)
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tichkimbao/tinh-than-sa.png
1
Khóa


Danh Vọng Lệnh Tử Tô (5 điểm)
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/10.jpg
1
Không khóaMáy chủ mở từ ngày 30/11/2014 đến 09/03/2015

• Trong thời gian trên, nhân sĩ nạp thẻ đạt đến 5888 vàng hãy đến NPC Lễ Quan để nhận được 1 Quà Nạp Thẻ, bên trong chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá như sau:Vật phẩm

Hình ảnh
Số lượng

Thuộc tính


Cam Thủy Tinh

http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/camthuytinh.png
1
Khóa


Vô Tự Thiên Thư Tàn Quyển
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/manhsach.jpg
1
Không khóa


Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 60%

http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/tichluynhanquavip/themuahoatluc.jpg
8

Khóa


Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 20%
http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/tichluynhanquavip/themuahoatluc.jpg
8
Khóa


Hồng Phúc Lệnh

http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/hongphuclenh_new.jpg
5
Khóa


Đá Rèn
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/daren.jpg
6
Khóa


Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách (5 điểm)
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/10.jpg
1
Không khóa


Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/10.jpg
1
Không khóaMáy chủ mở ngày 27/03/2015 đến 8/5/2015

• Trong thời gian trên, nhân sĩ nạp thẻ đạt đến 5888 vàng hãy đến NPC Lễ Quan để nhận được 1 Quà Nạp Thẻ, bên trong chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá như sau:Vật phẩm

Hình ảnh
Số lượng

Thuộc tính


Cam Thủy Tinh

http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/camthuytinh.png
1
Khóa


Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 60%

http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/tichluynhanquavip/themuahoatluc.jpg
8

Khóa


Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 20%
http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/tichluynhanquavip/themuahoatluc.jpg
8
Khóa


Hồng Phúc Lệnh

http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/hongphuclenh_new.jpg
5
Khóa


Đá Rèn
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/daren.jpg
6
Khóa


Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/10.jpg
1
Không khóaMáy chủ mở ngày 22/05/2015 đến 10/6/2015

• Trong thời gian trên, nhân sĩ nạp thẻ đạt đến 5888 vàng hãy đến NPC Lễ Quan để nhận được 1 Quà Nạp Thẻ, bên trong chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá như sau:Vật phẩm

Hình ảnh
Số lượng

Thuộc tính


Cam Thủy Tinh

http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/camthuytinh.png
1
Khóa


Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 60%

http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/tichluynhanquavip/themuahoatluc.jpg
8

Khóa


Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 20%
http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/tichluynhanquavip/themuahoatluc.jpg
8
Khóa


Hồng Phúc Lệnh

http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/hongphuclenh_new.jpg
5
Khóa


Dung Thiết Thủy
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/dung-thiet-thuy.jpg
2
Khóa


Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/10.jpg
1
Không khóaMáy chủ mở ngày 03/7/2015

• Nhân sĩ nạp thẻ đạt đến 2888 vàng trước 23h59 hãy đến NPC Lễ Quan để nhận được 1 Quà Nạp Thẻ, bên trong chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá như sau:Vật phẩm

Hình ảnh
Số lượng

Thuộc tính


Hồng Thủy Tinh

http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/hongthuytinh2.jpg
2
Khóa


Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 60%

http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/tichluynhanquavip/themuahoatluc.jpg
8

Khóa


Thẻ Mua Hoạt Lực Giảm 20%
http://nkvs.vn/static/uploads/event/03_2014/tichluynhanquavip/themuahoatluc.jpg
8
Khóa


Đá Tinh Luyện
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/datinhluyen.jpg
20
Khóa


Bạc Thỏi

http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/backhoa.jpg
2
Khóa


Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm)
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/10.jpg
1
Không khóaLưu ý

Mỗi nhân vật chỉ được quà 1 lần/ 1 ngày

Yêu cầu luôn luôn sẵn sàng ít nhất có 10 ô trống trong túi đồ đó!
Sử dụng gói quà ngay trong ngày được nhận, qua ngày nếu chưa sử dụng gói quà sẽ tự động biến mấtĐại sứ Sự kiện - Phương Phàm