PDA

View Full Version : Dou đổi giờ Thi đấu Hoa Sơn Lận Kiếm không thông báo gì hết ..!!! Có phải muốn đổi là đổi ???MYMYGOMYMY
28-07-2015, 08:42 PM
Tính chuyên nghiệp của Dou phải cần xem xét lại .. Hoa Sơn Luận Kiếm thường 20 giờ hằng ngày thi đấu .. vậy mà trận chung kết lại đổi giờ không thông báo cụ thể làm người chơi tham gia 20 giờ vào thi đấu lại trể giờ nhìn SK lại đổi 19 giờ 30 . Khi tham gia mình củng tin tính chuyên nghiệp của quãn lý game nên mới đầu tư ,nhưng phải dùng chử thật nãn khi đả xãy ra tình trạng này .. chắc củng phải lần lượt nghĩ game .rất Nãn..phong cách game kangguru.

Ngạo
04-08-2015, 10:34 AM
Chào bạn,
Việc HSLK thì sẽ có 2 khung giờ để đánh bạn ạ. Thường thì là 20h mới đánh nhưng đợt nào có Tam Đấu Xoay Vòng thì sẽ đánh lúc 19h30 (đã có thông báo từ trước) bạn ạ. Còn các đợt khác thì vẫn bình thường.
Thân!