PDA

View Full Version : Tri ân mừng sinh nhật 2 tuổiBlackberry
12-08-2015, 03:37 PM
Quý đại hiệp thân mến!

Chào mừng Ngạo Kiếm Vô Song tròn 2 tuổi, để tri ân những đóng góp của quý nhân sĩ đã ủng hộ Ngạo Kiếm Vô Song trong thời gian vừa qua, bên cạnh việc cập nhật 3 tính năng đặc sắc: trang bị cánh mới (http://nkvs.vn/intro/tinhnangmoi/trang-bi-canh-moi), chiến trường Hỏa Long (http://nkvs.vn/intro/tinhnangmoi/chien-truong-hoa-long), trang bị truyền thuyết mới (http://nkvs.vn/intro/tinhnangmoi/trang-bi-truyen-thuyet-moi), chuỗi sự kiện ingame (http://nkvs.vn/event/chuoi-su-kien-mung-sinh-nhat.html), sự kiện hot Vui Sinh Nhật Zựt Quà Thật (http://nkvs.vn/vui-sinh-nhat-zut-qua-that/the-le) ..., Phương Phàmxin hân hạnh giới thiệu sự kiện Tri ân đặc biệt với nội dung cụ thể như sau:


http://nkvs.vn/static/uploads/banner/sinhnhat2nam/trian/500x350.jpg
:haha:Thời gian tích lũy


♦ Tính từ thời điểm ra mắt game Ngạo Kiếm Vô Song đến nay (Từ 12/8/2013 đến hết ngày 31/8/2015)

:haha:Thời gian nhận thưởng

♦ Bắt đầu: 12h00 ngày 12/08/2015 (sau khi cập nhật phiên bản 2.84)
♦ Kết thúc: 23h59 ngày 31/08/2015

:haha:Nội dung

♦ Từ 12/8/2013 đến 11/8/2015: nhân sĩ tích lũy đạt mốc nào sẽ nhận phần thưởng theo mốc đó
♦ Từ 12/8/2015 đến 31/8/2015: Nạp 1 được tích lũy 5: Nhân sĩ nạp thẻ 1 khoản tiền là B sẽ nhận được số vàng tương ứng với khoản tiền B đồng thời được tính vào tổng tích lũy là Bx5. Ví dụ: Trong thời gian này nhân sĩ nạp 100 vàng thì sẽ nhận được 100 vàng nhưng số tiền được tính vào mốc tích lũy sẽ là 5x100 = 500 vàng
♦ Tổng mức tích lũy được tính như sau: Từ ngày 12/8/2013 đến 11/8/2015 nếu nhân sĩ đã nạp tổng cộng một khoản tiền là A, trong khoảng thời gian từ 12/8/2015 đến 31/8/2015 nhân sĩ nạp thêm một khoản tiền là B thì tổng mức tích lũy được tính là C= A + Bx5:haha:Phần thưởng

Nhóm máy chủ:

Nhóm Thần Thoại (http://nkvs.vn/event/tri-an-mung-sinh-nhat/nhom-than-thoai.html): Máy chủ mở từ ngày 12/8/2013 đến ngày 30/1/2015
Nhóm Truyền Thuyết (http://nkvs.vn/event/tri-an-mung-sinh-nhat/nhom-truyen-thuyet.html): Máy chủ mở từ ngày 26/02/2015 đến ngày 22/5/2015
Nhóm Vô Song (http://nkvs.vn/event/tri-an-mung-sinh-nhat/nhom-vo-song.html): Máy chủ mở từ ngày 10/6/2015 đến ngày 3/8/2015http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/bu8/canh9(1).jpg

Cánh bậc 9 - Kim Ô Chi Dực

http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/bu8/canh9_2.png

Thời gian sử dụng cánh này là 30 ngày

Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm