PDA

View Full Version : XIn chuyển phái song tu :((TheBlues08
17-08-2015, 09:09 PM
Mình có đưa acc cho thằng em mình chơi, do nó không biết nên đã nghịch đổi hết 3 lần dổi phái phụ tu cảu mình. Mong Ad giúp mình đc không ạ :cry: Giờ chả biết cách nào để đổi lại cả :( Hichic :adore::adore::adore:

Lương Kha
21-08-2015, 01:53 PM
Mình có đưa acc cho thằng em mình chơi, do nó không biết nên đã nghịch đổi hết 3 lần dổi phái phụ tu cảu mình. Mong Ad giúp mình đc không ạ :cry: Giờ chả biết cách nào để đổi lại cả :( Hichic :adore::adore::adore:

Chào bạn!
Bạn có thể mua lệnh bài chuyển phái để thực hiện chuyển phái nhé!
Thân!