PDA

View Full Version : off liên đấuTopSao
18-08-2015, 05:10 PM
các cho em nói mấy câu náy nha
off 2 tuổi mang tiêng phần thưởng ingame 5 triệu
mà có được có mỗi mấy vờ vẩn thế nà thì đóng cửa game đy cón gì nữa
không thì lại mang tiếng game ra