PDA

View Full Version : Tuyển ae qua sv hỏa phụngXêKô
02-09-2015, 11:09 PM
NHƯ TIÊU ĐỀ MÌNH ĐANG CẦN TUYỂN ANH EM TÂM HUYẾT BIẾT CHƠI OL 2H BOSS FULL HĐ+3LKTH MỖI NGÀY VÀO GIA TỘC ◄LỬA► SEVER HỎA PHỤNG CÙNG NHAU ĐUA TOP.TỘC HIỆN H ĐÃ CÓ 15MEM TÂM HUYẾT CÓ ĐẦU TƯ.ANH EM NÀO MUỐN GIA NHẬP GIA ĐÌNH ◄LỬA► THÌ BẤM VÀO ĐƯỜNG LINK:https://www.facebook.com/groups/TocLua/
TỘC ĐÃ CÓ FB+ CCTLAK
MÃ PHÒNG CCTALK: 1100711927