PDA

View Full Version : Sự kiện Thu thập Quốc kỳBlackberry
04-09-2015, 03:10 PM
Trong không khí hân hoan chào đón ngày Quốc Khánh 2/9, Phương Phàm xin gửi đến quý đại hiệp sự kiện Thu thập Quốc kỳ. Tham gia sự kiện, nhân sĩ sẽ nhận ngay được những món quà giá trị. Quà lớn siêu cấp, không thể bỏ lỡ!

Thời gian

♦ Bắt đầu: 18h00 ngày 1/9/2015 (Sau khi update phiên bản 2.86)

♦ Kết thúc: 23h59 ngày 17/9/2015

Điều kiện tham gia

♦ Tất cả người chơi Ngạo Kiếm Vô Song thuộc máy chủ mở trước ngày 18/08/2015.

Vật phẩm liên quanVật phẩm
Hình ảnh
Mô tả


Mảnh Quốc Kỳ

(chưa giám định)

http://nkvs.vn/static/uploads/anh/09_2015/manh-quoc-ky-chua-giam-dinh.jpg

• Nhận được khi tham gia các hoạt động hằng ngày: Thanh Vân Phong, Bí Cảnh, Chiến Trường, Vận Tiêu, Xi Vưu Mộ, Trích Tinh LâuThẻ Giám Định
http://nkvs.vn/static/uploads/anh/09_2015/the-giam-dinh.jpg

• Mua tại Trân Bảo Các
Mảnh Quốc Kỳ
http://nkvs.vn/static/uploads/anh/09_2015/manh-quoc-ky.jpg

• Nhận được khi dùng Thẻ Giám Định + Mảnh Quốc Kỳ (chưa giám định)
Quà Quốc Kỳ
http://nkvs.vn/static/uploads/anh/09_2015/qua-mat-na-quoc-ky.jpg

• Nhận được khi dùng Thẻ Giám Định + Mảnh Quốc Kỳ (chưa giám định)
• Nhấp phải nhận phần thưởng
Quà Quốc Kỳ Đặc Biệt
http://nkvs.vn/static/uploads/anh/09_2015/qua-mat-na-quoc-ky.jpg
• Nhận được khi giám định Mảnh Quốc Kỳ lần thứ 99, 199, 299, 499

• Nhấp phải nhận phần thưởng


Tập Thu Thập
http://nkvs.vn/static/uploads/anh/09_2015/tap-thu-thap-quoc-ky.jpg
• Sau khi giám định, hãy đặt các Mảnh Quốc Kỳ vào Tập Thu ThậpQuà Mặt Nạ Quốc Kỳ
http://nkvs.vn/static/uploads/anh/09_2015/qua-mat-na-quoc-ky.jpg
• Nhận được khi thu thập đủ 20 Mảnh Quốc Kỳ
• Nhấp phải nhận phần thưởngNội dung sự kiện


http://nkvs.vn/static/uploads/anh/09_2015/quockhanh.jpg
Lưu ý


Mỗi ngày mỗi nhân vật tối đa có thể giám định 30 Mảnh Quốc Kỳ


Phần thưởng


http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/thuthapquocky/quaquocky.gif (http://nkvs.vn/event/phan-thuong-thu-thap-quoc-ky/qua-quoc-ky.html)

http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/thuthapquocky/quaquockydacbiet.gif (http://nkvs.vn/event/phan-thuong-thu-thap-quoc-ky/qua-quoc-ky-dac-biet.html)

http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/thuthapquocky/quamatnaquocky.gif (http://nkvs.vn/event/phan-thuong-thu-thap-quoc-ky/qua-mat-na-quoc-ky.html)

Xem thêm phần thưởng sự kiện Thu thập Quốc Kỳ: Tại đây (http://nkvs.vn/event/phan-thuong-thu-thap-quoc-ky/qua-quoc-ky.html)