PDA

View Full Version : Thắp Đèn Ông Sao đón Tết Trung ThuBlackberry
21-09-2015, 10:24 AM
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh! Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng múa lân đã vang lên rộn rã muôn nơi. Hòa trong niềm vui đón Tết Trung Thu, Phương Phàm xin gửi đến quý nhân sĩ sự kiện Thắp Đèn Ông Sao. Cách thức đơn giản, quà tặng hấp dẫn, tham gia ngay nào!
:byebye:Thời gian

♦ Bắt đầu: 10h00 ngày 18/9/2015 (Sau khi update phiên bản 2.87)

♦ Kết thúc: 23h59 ngày 30/9/2015

:byebye:Điều kiện tham gia

♦ Nhân sĩ tại các máy chủ mở trước ngày 04/9/2015.

:byebye:Vật phẩm liên quanVật phẩm
Hình ảnh
Mô tả


Khung Tre
http://nkvs.vn/static/uploads/sukien/2015/09/trangram/khung-tre.jpg

• Nhận được khi tham gia các hoạt động hằng ngày: Thanh Vân Phong, Bí Cảnh, Chiến Trường, Xi Vưu Mộ, Trích Tinh LâuGiấy Màu
http://nkvs.vn/static/uploads/sukien/2015/09/trangram/giay-mau.jpg

• Mua tại Trân Bảo Các
Đèn Ông Sao
http://nkvs.vn/static/uploads/sukien/2015/09/trangram/den-ong-sao.jpg

• Nhấp phải Khung Tre + Giấy Màu = Đèn Ông Sao
• Nhấp phải nhận được phần thưởng
Đèn Ông Sao Hoàn Thiện
http://nkvs.vn/static/uploads/sukien/2015/09/trangram/den-ong-sao.jpg
• Nhận được khi sử dụng 30 Đèn Ông Sao

• Nhân sĩ hãy cất giữ vật phẩm này để dành tham gia sự kiện lần sau:byebye:Nội dung sự kiện


http://nkvs.vn/static/uploads/sukien/2015/09/trangram/thapden.jpg


Lưu ý


Mỗi ngày mỗi nhân vật tối đa dùng 30 Đèn Ông Sao, số lần chưa dùng không thể tích lũy sang hôm sau.

:byebye:Phần thưởng

♦ Sử dụng Đèn Ông Sao, tùy theo thời gian mở máy chủ, đại hiệp sẽ ngẫu nhiên nhận các vật phẩm có giá trị như sau:

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79Phần thưởng
Hình ảnh
Số lượng
Tính chất


500 Vàng Khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tichkimbao/vangkhoa.jpg
1
Khóa


1000 Vàng Khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tichkimbao/vangkhoa.jpg
1
Khóa


5 vạn Bạc Khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tichkimbao/backhoa.jpg
1
Khóa


10 vạn Bạc Khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tichkimbao/backhoa.jpg
1
Khóa


500 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/conghienlenhvang.jpg
1
Khóa


Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/huanchuongtinhxao/huan-chuong-tinh-xao-chua-giam-dinh.jpg
1
Khóa


Tử Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tichkimbao/tuthuytinh.jpg
1
Khóa


Cam Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/camthuytinh.jpg
1
Khóa


Toái Phiến·Nam Cung Phụng
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/toai-phiennam-cung-phung(1).jpg
1
Khóa


Toái Phiến·Kha Ni Ni
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/toai-phienkha-ni-ni.jpg
1
Khóa


Toái Phiến·Đỗ Hiểu Nguyệt
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/toaiphien/toai-phiendo-hieu-nguyet.jpg
1
Khóa


Toái Phiến·Cốc Thanh Lam
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/toaiphien/toai-phiencoc-thanh-lam.jpg
1
Khóa


Toái Phiến·Mã Văn Soái
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/toaiphien/toai-phienma-van-soai.jpg
1
Khóa


Toái Phiến·Ngô Quảng
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/toaiphien/manh-linh-thachngo-quang.jpg
1
Khóa


Toái Phiến·Thủ Thành Tướng Lĩnh
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/toaiphien/toai-phienthu-thanh-tuong-linh.jpg
1
Khóa


Hoạt Lực Khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/12-may-14-11-00-37-am.png
1000
Khóa


Đá Tinh Luyện
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tichkimbao/datinhluyen.jpg
1
Khóa


Tuyết Ưng Vũ
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tuyetungvu.png
1
Khóa


Danh Vọng Chúc Phúc (5 điểm)
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tichkimbao/thiepchieumodongdoi.jpg
1
Không khóa


Hoán Thú Phù-I
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/hoanthuphu1.jpg
1
Khóa
Máy chủ mở giới hạn cấp 99Phần thưởng
Hình ảnh
Số lượng
Tính chất


500 Vàng Khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/vangkhoa.jpg
1
Khóa


1000 Vàng Khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/vangkhoa.jpg
1
Khóa


5 vạn Bạc Khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/backhoa.jpg
1
Khóa


10 vạn Bạc Khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/backhoa.jpg
1
Khóa


500 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/conghienlenhvang.jpg
1
Khóa


Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/huanchuongtinhxao/huan-chuong-tinh-xao-chua-giam-dinh.jpg
1
Khóa


Tử Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/ttt.jpg
1
Khóa


Cam Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/camthuytinh.jpg
1
Khóa


Toái Phiến·Vu Quần
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/toaiphien/toaiphienvuquan.jpg
1
Khóa


Toái Phiến·Ngụy Tử Hào
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/nguy-tu-hao.jpg
1
Khóa


Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả【Dương】
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/ngu-hanh-su-gia-duong(1).jpg
1
Khóa


Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả【Âm】
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/ngu-hanh-su-gia-am(1).jpg
1
Khóa


1000 Hoạt Lực Khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/12-may-14-11-00-37-am.png
1
Khóa


Tuyết Ưng Vũ
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tuyetungvu.png
1
Khóa


Nhiệm Vụ Quyển (Chưa Giám Định)
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tichkimbao/quyentruc.jpg
1
Khóa


Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tichkimbao/thiepchieumodongdoi.jpg
1
Không khóa


Huyền Thiết Thạch
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tichkimbao/huyenthietthach.jpg
1
KhóaMáy chủ đã mở 71 ngàyPhần thưởng
Hình ảnh
Số lượng
Tính chất


1500 Vàng Khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/vangkhoa.jpg
1
Khóa


2000 Vàng Khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/vangkhoa.jpg
1
Khóa


15 vạn Bạc Khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/backhoa.jpg
1
Khóa


20 vạn Bạc Khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/backhoa.jpg
1
Khóa


1000 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/conghienlenhvang.jpg
1
Khóa


Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/huanchuongtinhxao/huan-chuong-tinh-xao-chua-giam-dinh.jpg
1
Khóa


Tử Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/ttt.jpg
1
Khóa


Cam Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/camthuytinh.png
1
Khóa


Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/toai-phienhoa-ngu-tinh.jpg
1
Khóa


Toái Phiến·Hoa Ngự Ảnh
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/hoa-ngu-anh.jpg
1
Khóa


Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tichkimbao/thiepchieumodongdoi.jpg
1
Không khóa


1000 Hoạt Lực Khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/12-may-14-11-00-37-am.png
1
Khóa


Tuyết Ưng Vũ
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tuyetungvu.png
1
Khóa


Ma Phùng Tuyến 3
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/bu8/ma-phung-tuyen-3.jpg
1
Khóa


Đá Rèn
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tichkimbao/daren.jpg
1
Khóa


Long Văn Điểu Kim
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tichkimbao/longvandieukim.jpg
1
KhóaMáy chủ đã mở 131 ngày


Phần thưởng
Hình ảnh
Số lượng
Tính chất


2000 Vàng Khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/vangkhoa.jpg
1
Khóa


3000 Vàng Khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/vangkhoa.jpg
1
Khóa


Tuyết Ưng Vũ
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tuyetungvu.png
1
Khóa


Ma Phùng Tuyến 3
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/bu8/ma-phung-tuyen-3.jpg
1
Khóa


2000 Cống Hiến Sư Môn
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/conghienlenhvang.jpg
1
Khóa


Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/huanchuongtinhxao/huan-chuong-tinh-xao-chua-giam-dinh.jpg
1
Khóa


Tử Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/ttt.jpg
1
Khóa


Hồng Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/hongthuytinh.jpg
1
Khóa


Cam Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/camthuytinh.png
1
Khóa


Toái Phiến·Ô Qua Việt
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/toai-phieno-qua-viet.jpg
1
Khóa


Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/nguyen-thach-ily-tran-tu.jpg
1
Khóa


Nguyên Thạch I·Vu Quần
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/toaiphien/nguyen-thach-ivu-quan.jpg
1
Khóa


Nguyên Thạch I·Xi Vưu Thủ Tướng
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/nguyen-thach-iiixi-vuu-thu-linh.jpg
1
Khóa


Hoạt Lực Khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/12-may-14-11-00-37-am.png
5000
Khóa


Ma Phùng Tuyến 4
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/bu8/maphungtuyen4.png
1
Khóa


Ma Phùng Tuyến 5
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/bu8/maphungtuyen5.jpg
1
Khóa


Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách (5 điểm)
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tichkimbao/thiepchieumodongdoi.jpg
1
Không khóa


Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tichkimbao/thiepchieumodongdoi.jpg
1
Không khóa


Chân Khí Đan (1000 điểm)
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/tichkimbao/chankhidan.jpg
1
Khóa


Thiên Thư Tàn Quyển
http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/manhsach.jpg
1
Khóa