PDA

View Full Version : Sắp thi đấu TOP 16 HSLK liên serverBlackberry
25-09-2015, 05:11 PM
Thưa quý đồng đạo Ngạo Kiếm Vô Song!

Vòng thi đấu Hoa Sơn Luận Kiếm liên server đang diễn ra vô cùng kịch tính tại nhiều máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song. Càng gần đến ngày chung kết, cuộc đua thành tích càng gay cấn. Cá nhân, tổ đội nào sẽ được giành lấy tôn hiệu Danh Chấn Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn, Mãnh Hổ Chi Phục...?
:haha:Danh sách chiến khuChiến khu 1
Chiến khu 2
Chiến khu 3
Chiến khu 4


Châu Giang
Thái Sơn
Nam Giang
Thanh Vân


Lâm Giang
Lạc Sơn
Song Hải
Hải Vân


Ngân Giang
Hoa Sơn
An Hải
Mã Vân


Đông Giang
Xích Vân


Tây Giang
:haha:Thời gian vòng chung kết

• Ngày 27/9/2015: thi đấu Top 16 và Top 8
• Ngày 28/9/2015: thi đấu Top 4 và Chung Kết

Lưu ý

Các chiến đội thuộc TOP 16 cần vào sân chờ HSLK liên server trước 20h00 ngày 27/9 để tham gia vòng đấu TOP 16 và TOP 8
Các chiến đội thuộc TOP 4 cần vào sân chờ HSLK liên server trước 20h00 ngày 28/9 để tham gia vòng đấu TOP 4 và Chung Kết

:haha:Phần thưởng trận chung (http://nkvs.vn/news/tin-tuc/sap-thi-dau-top-16-hslk-lien-server.html#vatpham)Phần thưởng vật phẩm
Mặt nạ tôn hiệu
Xếp hạng tích điểm


Phần thưởng vật phẩm


http://i.imgur.com/1YYWD1z.png?1

Mặt nạ và tôn hiệuXếp hạng
Mặt nạ và tôn hiệu
Hình ảnh


1
Danh Chấn Thiên Hạ
http://i.imgur.com/pX3iRMk.jpg?1


2
Duy Ngã Độc Tôn
http://i.imgur.com/g9z2qvo.jpg?1


3
Mãnh Hổ Chi Phục
http://nkvs.vn/static/uploads/banner/hoasonluankiem/hang3.jpg
Xếp hạng tích điểm


http://i.imgur.com/WnKJ00Q.png?1


• Mở Qùa Cao Thủ Võ Lâm, nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm quý giá như sau:


http://i.imgur.com/My2fEpZ.png?1


Xem thêm


Quy tắc thi đấu và phần thưởng Hoa Sơn Luận Kiếm liên server: Tại đây (http://nkvs.vn/ngao-kiem-ky-thu/huong-dan-co-ban_/hoa-son-luan-kiem-lien-server.html)