PDA

View Full Version : Quà tặng nạp thẻ ngày 01/10, 03/10 và 05/10Blackberry
01-10-2015, 03:19 PM
Quý đại hiệp thân mến!

Khi nạp thẻ đạt đến số lượng vàng nhất định, nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận về những món quà giá trị giúp đồng đạo chinh chiến thuận lợi hơn.

:byebye:Thời gian

• Ngày diễn ra: 01/10, 03/10 và 05/10 (Phần quà sẽ được trao theo từng ngày riêng biệt)

:byebye:Điều kiện tham giaMáy chủ mở trước ngày 19/9/2015

​:byebye:Nội dung

Máy chủ đã mở 191 ngày

• Trong thời gian trên, nhân sĩ nạp thẻ đạt đến 8888 vàng hãy đến NPC Lễ Quan để nhận được 1 Quà Nạp Thẻ, bên trong chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá như sau:Vật phẩm
Hình ảnh
Số lượng
Thuộc tínhCam Thủy Tinh

http://i.imgur.com/0IF4dk9.png
1
KhóaVô Tự Thiên Thư Tàn Quyển

http://i.imgur.com/C2FevhU.jpg
1
Không khóaThẻ Mua Hoạt Lực Giảm 60%

http://i.imgur.com/gSg4AC7.jpg
8
KhóaThẻ Mua Hoạt Lực Giảm 20%

http://i.imgur.com/gSg4AC7.jpg
8
KhóaHuân Chương Tinh Xảo(Chưa giám định)

http://i.imgur.com/LERSP2i.jpg
1
KhóaDanh Vọng Lệnh Tử Tô (5 điểm)

http://i.imgur.com/F5OgwaP.jpg
1
Không khóaMa Phùng Tuyến-5

http://i.imgur.com/MFNk93m.jpg
1
KhóaMáy chủ đã mở 161 ngày

• Trong thời gian trên, nhân sĩ nạp thẻ đạt đến 8888 vàng hãy đến NPC Lễ Quan để nhận được 1 Quà Nạp Thẻ, bên trong chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá như sau:Vật phẩm
Hình ảnh
Số lượng
Thuộc tínhCam Thủy Tinh

http://i.imgur.com/0IF4dk9.png
1
KhóaVô Tự Thiên Thư Tàn Quyển

http://i.imgur.com/C2FevhU.jpg
1
Không khóaThẻ Mua Hoạt Lực Giảm 60%

http://i.imgur.com/gSg4AC7.jpg
8
KhóaThẻ Mua Hoạt Lực Giảm 20%

http://i.imgur.com/gSg4AC7.jpg
8
KhóaHuân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)

http://i.imgur.com/LERSP2i.jpg
1
KhóaĐá Rèn

http://i.imgur.com/wmR47sU.jpg
6
KhóaDanh Vọng Lệnh Hiệp Khách (5 điểm)

http://i.imgur.com/F5OgwaP.jpg
1
Không khóaDanh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)

http://i.imgur.com/F5OgwaP.jpg
1
Không khóaMa Phùng Tuyến-4

http://i.imgur.com/zQKZF7o.png
1
KhóaMáy chủ đã mở 71 ngày

• Trong thời gian trên, nhân sĩ nạp thẻ đạt đến 8888 vàng hãy đến NPC Lễ Quan để nhận được 1 Quà Nạp Thẻ, bên trong chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá như sau:Vật phẩm
Hình ảnh
Số lượng
Thuộc tínhCam Thủy Tinh

http://i.imgur.com/0IF4dk9.png
1
KhóaThẻ Mua Hoạt Lực Giảm 60%

http://i.imgur.com/gSg4AC7.jpg
8
KhóaThẻ Mua Hoạt Lực Giảm 20%

http://i.imgur.com/gSg4AC7.jpg
8
KhóaHuân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)

http://i.imgur.com/LERSP2i.jpg
1
KhóaĐá Rèn

http://i.imgur.com/wmR47sU.jpg
6
KhóaDanh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)

http://i.imgur.com/F5OgwaP.jpg
1
Không khóaTuyết Ưng Vũ

http://i.imgur.com/j08Dylk.png
4
KhóaMáy chủ đã mở giới hạn cấp 99

• Trong thời gian trên, nhân sĩ nạp thẻ đạt đến 8888 vàng hãy đến NPC Lễ Quan để nhận được 1 Quà Nạp Thẻ, bên trong chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá như sau:Vật phẩm
Hình ảnh
Số lượng
Thuộc tínhHồng Thủy Tinh

http://i.imgur.com/qtARGaW.jpg
1
KhóaThẻ Mua Hoạt Lực Giảm 60%

http://i.imgur.com/gSg4AC7.jpg
3
KhóaThẻ Mua Hoạt Lực Giảm 20%

http://i.imgur.com/gSg4AC7.jpg
3
KhóaHồng Phúc Lệnh

http://i.imgur.com/2uveoHf.jpg
2
KhóaHuyền Thiết Thạch

http://i.imgur.com/ljahgIP.jpg
10
KhóaDanh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)

http://i.imgur.com/F5OgwaP.jpg
1
Không khóaTuyết Ưng Vũ

http://i.imgur.com/j08Dylk.png
3
KhóaHuân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)

http://i.imgur.com/LERSP2i.jpg
1
KhóaMáy chủ đã mở giới hạn cấp 89

• Trong thời gian trên, nhân sĩ nạp thẻ đạt đến 8888 vàng hãy đến NPC Lễ Quan để nhận được 1 Quà Nạp Thẻ, bên trong chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá như sau:Vật phẩm
Hình ảnh
Số lượng
Thuộc tínhTử Thủy Tinh

http://i.imgur.com/JK9qAAw.jpg
3
KhóaThẻ Mua Hoạt Lực Giảm 60%

http://i.imgur.com/gSg4AC7.jpg
2
KhóaThẻ Mua Hoạt Lực Giảm 20%

http://i.imgur.com/gSg4AC7.jpg
2
KhóaBạc Thỏi

http://nkvs.vn/static/uploads/vatpham/bac-khoa.jpg
1
KhóaHuân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)

http://i.imgur.com/LERSP2i.jpg
1
KhóaTuyết Ưng Vũ

http://i.imgur.com/j08Dylk.png
2
KhóaDanh Vọng Lệnh Cầu Phúc (5 điểm)

http://i.imgur.com/F5OgwaP.jpg
1
Không khóaMáy chủ đã mở giới hạn cấp 79

• Trong thời gian trên, nhân sĩ nạp thẻ đạt đến 8888 vàng hãy đến NPC Lễ Quan để nhận được 1 Quà Nạp Thẻ, bên trong chứa đựng nhiều vật phẩm quý giá như sau:Vật phẩm
Hình ảnh
Số lượng
Thuộc tínhTử Thủy Tinh

http://i.imgur.com/JK9qAAw.jpg
2
KhóaThẻ Mua Hoạt Lực Giảm 60%

http://i.imgur.com/gSg4AC7.jpg
2
KhóaThẻ Mua Hoạt Lực Giảm 20%

http://i.imgur.com/gSg4AC7.jpg
2
KhóaBạc Thỏi

http://i.imgur.com/ffIgCYE.jpg
1
Khóa2000 Cống Hiến

http://i.imgur.com/Dpc6VB2.jpg
1
KhóaTuyết Ưng Vũ

http://i.imgur.com/j08Dylk.png
1
Khóa


Lưu ý

Mỗi nhân vật chỉ được quà 1 lần/ 1 ngày.
Yêu cầu luôn luôn sẵn sàng ít nhất có 10 ô trống trong túi đồ đó!
Sử dụng gói quà ngay trong ngày được nhận, qua ngày nếu chưa sử dụng gói quà sẽ tự động biến mất
​Đại sứ truyền tin - Lạc Tâm Ảnh