PDA

View Full Version : Kiến Nghisdfdfgdfg
13-10-2015, 03:24 AM
Mong BTC nkvs xem sét lại tình hình của sv ngọa hổ cái thứ 1 : VP ingame ra cùng event quá nhanh và nhiêu , các tuyển thủ lên đồ quá nhanh,riết không biết phải lên gi nửa ,sv hiện tại vắng như chùa ,Mong BTC nkvs mau chống khảo sát ý kiến gộp sv ngọa hổ , nếu tình trạng này kéo dài , tinh hình các vip sẻ nghỉ hết !!!!!!! cam ơn

Lương Kha
20-10-2015, 12:01 PM
Chào bạn!
Cảm ơn ý kiến đóng góp quý giá của bạn! Mình sẽ gửi lên BQT để xem xét và thay đổi.
Thân!