PDA

View Full Version : Thánh nào vào giúp em :(Maket
15-10-2015, 09:58 AM
giờ phải làm sao để chơi đc 3 tad đây.. thánh nào giúp với
http://i.imgur.com/vWsWevj.jpg

Blackberry
20-10-2015, 08:53 AM
giờ phải làm sao để chơi đc 3 tad đây.. thánh nào giúp với
http://i.imgur.com/vWsWevj.jpg

Bạn vui lòng tải bản full về nhé ! Bạn đang chơi bản mini nên chỉ có thể mở được 1 cửa sổ thôi.