PDA

View Full Version : Bqt xem xét tăng thêm 1 skill dame cho đhđsạngyku
15-10-2015, 08:12 PM
bqt nên xem sao tăng cho dhd 1 skill bắn giảm 1 skill hỗ trợ chứ tình hình này thì dhd tuyệt chủng mất

đi đấu phái dk mấy mem

Lương Kha
20-10-2015, 11:59 AM
Chào bạn!
ĐHĐ là môn phái mạnh lúc đầu và về sau, khi đạt cấp 120 bạn sẽ được học một kỹ năng khá mạnh!
Dù sao cũng cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn, mình sẽ gửi lên BQT để xem xét và bổ sung trong thời gian tới
Thân!