PDA

View Full Version : [Tổng Kết] Sự Kiện Nhìn Hình Đoán MapSặc Nước
17-10-2015, 02:19 PM
Dưới đây là danh sách các nhân sĩ may mắn trúng thưởng đợt này. Một lần nữa xin chúc mừng các vị!:beauty:
http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/17/971fff6cec4de1570c3352312ac2ea0d.png


Đáp án: Ly Ưu Đảo - Thiếu Lâm - Côn Luân.

Random: 32, 73, 19, 69. 29