PDA

View Full Version : [Tổng Kết] Sự kiện Tàng Bảo ĐồSặc Nước
30-10-2015, 05:45 PM
Dưới đây là danh sách các vị đại hiệp đã may mắn và làm chính xác yêu cầu mà BTC đưa ra. Xin chúc mừng các vị đại hiệp

http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/30/681de51e40d37fee47f728278e0af580.png


Con số may mắn: 27 15 79 45 64

Đáp án: Tọa độ Tàng Bảo Đồ: [Phi Hồ Dụ:626,340] Đào Hoa Thụ tại map Phi Hồ Dụ
http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/30/23d60cd60a432a066579bcf5464e5a1c.jpg