PDA

View Full Version : vấn đề về tu luyên x4clarken90
09-11-2015, 03:59 AM
khi nhận tu luyên x4 30p chi có 1tr7 exp trail quái được 10p thì hết x4 exp trong khi đó thời gian x4 còn 20p mong BQT xem xét ý kiến này đã cho thời gian giới hạn thì bỏ exp giới hạn đi thì tốt hơn

Lương Kha
09-11-2015, 09:24 AM
Chào bạn ! Tu luyện chau là vật phẩm giúp các bạn luyện cấp 1 phần còn lượng exp trong 30p tu luyện x4 đó sẽ nhận tùy vào mốc lever , lever càng cao thì lượng exp khi mở x4 30phut sẽ càng nhiều nhé bạn