PDA

View Full Version : don kien nghi giai quyet ho tro van de loi trong game Seve LamGiangTrungbop83
22-11-2015, 12:45 PM
xin kinh gui den Ban Lanh dao cua NKVS. Van de la toi bi vao Chien Truong thi Vuc va bi DIss mang xong vao lai
Nhat Vat trong gema cua toi thi ko con thay HCTX cua toi. HuanchuongTinhxao cua toi 15dong Cong . de nghi ban Lanh dao xem xet va xu ly van de loi trong game va cap lai Huanchuongtinhxao cho toi. Toi choi o Seve LamGiang . Choi Nhan vat Nu , ten NV NhatKiemHasonglong cap 140 . choi Mon Phai DHD . Rat Mong Ban Lanh dao su ly van de nay nhat cho toi de toi co the som tro lai trong game de choi.

Lương Kha
14-01-2016, 03:03 AM
Chào bạn!
Bạn vui lòng gửi lên hỗ trợ giúp mình vấn đề của bạn nhé!
Thân!