PDA

View Full Version : Vấn đề sự kiện Tích lũy nhận quà nửa sau tháng 11DEADLYWIND
30-11-2015, 09:13 PM
Tôi chơi ở máy chủ tiêu dao mở ngày 3/10/2015 xem trong sự kiện thì nạp đạt mốc sẽ có thưởng mà sao tôi nạp đến 15k vàng mà vẫn ko nhận thưởng được là như thế nào ???

Máy chủ : Tiêu Dao
Tài khoản : DeadlyWind
Tên nhân vật : DEADLYWIND