PDA

View Full Version : Duo làm ăn quá oải, xin vào đọc mà thức tỉnh đi.jacker1276
22-12-2015, 05:23 PM
Tình trạng của tôi thật sự cười ra nước mắt. Sự việc xảy ra như sau.
Hôm nay vào game thì có nick top server Dolce.... mua acc xin vào acc để xem , ừ thì vào xem có pass rương pass web gì đâu mà sợ. Thế mà hắn gửi tranh chấp để khóa tài khoản của mình. Cái điều đáng nói ở đây là hắn lấy cái gì để tranh chấp khi chỉ có pass game. Thậm chí pass web còn không có. pass rương không có, câu hỏi không có, email không có. Tôi chưa từng gặp game nào có trường hợp tranh chấp lạ thường như vậy. Khóa acc tôi luôn, câu hỏi căng vẳng trong đầu là tên Dolce kia có ăn chia quen biết gì admin không? khi giúp hắn 1 sức quá lớn như vậy?