PDA

View Full Version : Dou cho e ?Tia Nắng
14-03-2016, 11:19 AM
việc đổi đĩnh khi nap card từ 100% xuống con 90% vậy Vd bây giờ nap 1 card 20k = 180 đĩnh đỗi ra phíu thi chỉ doi dc 300 phiếu = 100 đĩnh vậy còn 80 đĩnh còn lại để làm ji ?. (Ko de~ để chưng).