PDA

View Full Version : Khôn nạp được thẻ FPTBHL_Chuối
26-03-2016, 09:00 AM
Tôi mua thẻ FPT nạp thì hệ thống thông báo đang bảo trì thẻ này , nạp lại sau 10p . tôi đã đợi và thử lại rất nhiều mà không được . Trong khi không có thông báo gì về việc bảo trì thẻ này , đề nghị BQT xem xét , xử lý nhanh cho tôi

Nam Cung Nhạc
30-03-2016, 01:44 PM
Tôi mua thẻ FPT nạp thì hệ thống thông báo đang bảo trì thẻ này , nạp lại sau 10p . tôi đã đợi và thử lại rất nhiều mà không được . Trong khi không có thông báo gì về việc bảo trì thẻ này , đề nghị BQT xem xét , xử lý nhanh cho tôi

Bạn gửi kênh http://hotro.duo.vn/ hoặc bạn đưa thông tin cụ thể hơn tài khoản nào để BQT kiểm tra nha

babiezpu
05-05-2016, 10:39 AM
bạn đã nạp được chưa vậy có được giải quyết không

Nam Cung Nhạc
05-05-2016, 09:10 PM
bạn đã nạp được chưa vậy có được giải quyết không

Nạp được chứ bạn,bạn cũng dùng thẻ FPT ah