PDA

View Full Version : nap cardA_tủn
26-03-2016, 03:02 PM
cmn , duo làm ăn như ..........., nap card 10k , nhận đc 90 đỉnh lam sao đổi dc , dm tao bỏ acc cho mày luôn 90 đỉnh đó, nếu zay thi mày dẹp mẹ nap card dt đi , dm vkl