PDA

View Full Version : ko vao dc ga,mevũ Phương
05-05-2016, 09:27 AM
sao ko vao dc sever ,moi the adm goi dien hoai ko dc

Nam Cung Nhạc
05-05-2016, 12:12 PM
sao ko vao dc sever ,moi the adm goi dien hoai ko dc

Bạn chụp thêm hình ảnh hiển thị lỗi lên để mình báo kiểm tra

babiezpu
08-05-2016, 04:59 PM
bác sever nào, e thiên vương vẫn vào bình thường đây