PDA

View Full Version : gui add lan 2Cát Xuân
20-05-2016, 06:23 PM
Đề nghị gộp sever võ đang với sever khac...nhiều sự kiện không đủ nguoi tham gia......ct không có người đánh ...mong AD xem xét.......:byebye:

Nam Cung Nhạc
25-05-2016, 12:03 PM
Đề nghị gộp sever võ đang với sever khac...nhiều sự kiện không đủ nguoi tham gia......ct không có người đánh ...mong AD xem xét.......:byebye:

Chào bạn !!

Vấn đề gộp SV vẫn được BQT theo dõi và tiến hành gộp nếu được hàng tháng,kiến nghị của bạn sẽ được ghi nhận nha