PDA

View Full Version : đề nghị fix lại quà eventTia Nắng
06-06-2016, 06:32 AM
riết mình thấy event nhàm thật chứ quà thi lúc nào cũng vậy những thứ có rồi cứ ra. còn những thứ chưa có thì lại ko ra. Vd : chẳng hạn cái ev phần quà mở ô đồng đội vs lệnh danh vọng đai tân xuân đợi muốn dài cổ ko ra.
Sẵn tiện nói lun còn những tính trong game ngon thì lại bõ hết Vd : hành cước thg nhân , online nhận thg~ v.v.. Riết mình thấy y như game đó chỉ dành cho những con nhà có điều kiện hay sao ý.

Bạo Cúc Ma Tôn
06-06-2016, 09:29 AM
riết mình thấy event nhàm thật chứ quà thi lúc nào cũng vậy những thứ có rồi cứ ra. còn những thứ chưa có thì lại ko ra. Vd : chẳng hạn cái ev phần quà mở ô đồng đội vs lệnh danh vọng đai tân xuân đợi muốn dài cổ ko ra.
Sẵn tiện nói lun còn những tính trong game ngon thì lại bõ hết Vd : hành cước thg nhân , online nhận thg~ v.v.. Riết mình thấy y như game đó chỉ dành cho những con nhà có điều kiện hay sao ý.

Ủa đến h bạn mới nhận ra à :v

Tia Nắng
19-06-2016, 07:39 AM
ko fai là mới nhận ra. Vì tự nhiên đóng chức năng HTT đổi dung thiet thuy làm mình ức chế. tức nước vỡ bờ thui bạn. :)

Phạm Thái Hà
19-06-2016, 12:40 PM
ko fai là mới nhận ra. Vì tự nhiên đóng chức năng HTT đổi dung thiet thuy làm mình ức chế. tức nước vỡ bờ thui bạn. :)

Bởi vì DUO chưa có lợi nhuận trong việc này nên nó tạm đóng, khi nào đủ lợi nhuận thì nó mở lại, trong thời gian này con nhà nghèo nên tích trữ để khi tụi nhà giàu cúng nạp xong thì đến lượt thôi