PDA

View Full Version : Sự kiện mừng tế đoan ngọ - SV Lăng VânChuột_
07-06-2016, 05:41 PM
Gửi Add.
Add xem thế nào chứ sự kiện chú bé chăn trâu SV Lăng Vân đã ko có rồi, giở đến tết đoan ngọ cũng không có nốt là sao.
Chẳng lẽ anh em Lăng Vân không biết ăn tết đoan ngọ
P/s: SV ra cũng 1 thời gian rồi, Event phải có đều đi chứ