PDA

View Full Version : Kiến nghị về chiến khu của Hỏa Long và Triệu HổTinhxMotxDem
14-06-2016, 06:40 PM
Mình viết bài này mong admin và BQT game xem xét về việc gộp 2 sv Hỏa Long và Triệu Hổ chung 1 chiến khu.

Vấn đề thứ nhất là Triệu Hổ đã từng gộp sv và chắc chắn sẽ có nhiều gamer hơn so với sv Hỏa Long là sv nguyên thủy chưa gộp. Vậy cho nên xét về mặt lực lượng thì chúng tôi đã thua thiệt hơn so với sv Triệu Hổ.

Vấn đề thứ hai là Triệu Hổ dc gộp từ sv mở cách sv HL những 2 3 tháng thì công lực có phần hơn hẳn sv HL. Top 10 công lực sv TH thấp nhất cũng đã là 71x, trong khi sv HL acc công lực hơn 700 chỉ có khoảng 2 đến 3 acc là cao. Vậy xét về mặt sức mạnh chúng tôi cũng thua nốt.

Vì vậy mình mong admin và BQT game xem xét và điều chỉnh sao cho hợp lý hơn để tạo sự cạnh tranh công bằng hơn cho cả đôi bên.

Thân,
TinhxMotxDem

Tư Không Thánh
14-06-2016, 07:07 PM
Chào bạn !
Vấn để này mình sẽ kiến nghị lên BQT để xem xét.