PDA

View Full Version : [Sự Kiện] Yêu Quái Phương NàoNgạo Kiếm Lệnh 01
27-07-2016, 10:23 AM
Chào các nhân sĩ thân mến !!

Khi tham gia các hoạt động trong game tiêu diệt yêu quái là nhiệm vụ hằng ngày của mỗi nhân sĩ, nhưng nhận diện và nhớ tên các yêu quái trong game không phải ai cũng nhớ được hết tất cả.

Vậy bây giờ BQT tổ chức sự kiện "Yêu Quái Phương Nào" để các bạn có thể cùng nhau tranh đua, nhận diện các yêu quái xuất hiện trong game để nhận những phần thưởng hấp dẫn từ BQT.


http://i.imgur.com/PCsqBlv.jpg
http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/DoiTuong.jpg
Tất cả các hảo hữu chơi game Ngạo Kiếm Vô Song

http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/ThoiGian.jpg
Bắt đầu: 14h00 ngày 27/07/2016.
Kết thúc: 14h00 ngày 30/07/2016.

http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/NoiDung.jpg
-BTC đưa ra một hình ảnh có 4 quái. Cụ thể sau đây:

http://i.imgur.com/ofcKALc.jpg


-Nhiệm vụ của người chơi là phải đọc đúng tên các Quái trên và trả lời tại topic này theo mẫu sau :

+ Quái 1 : ...
+ Quái 2 : ...
+ Quái3 : ...
+ Quái 4 : ...
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):
- Tên nhân vật:
- Sever:
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/GiaiThuong.jpg
- 05 Gói Quà Chiến Hỏa Liên Thành cho 5 bạn có bài tham gia hợp lệ và may mắn nằm ở vị trí # 10-20-30-40-50.
- 10 Gói Quà May Mắn cho 10 bạn có bài tham gia đúng và sớm nhất

[-XLưu Ý:
- Phần thưởng sẽ được trao trực tiếp ingame.
- Mỗi tài khoản diễn đàn chỉ được tham gia 1 lần.
- Mọi quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng.
- Mọi bài viết spam sẽ bị xóa.
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện lên. Vì vậy các bạn hãy cẩn thận khi đăng bài.

Kính Bút

nokichuong
27-07-2016, 02:47 PM
+ Quái 1 :Bối La Nhĩ
+ Quái 2 :Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):tvnet33
- Tên nhân vật:๖ۣۜAlexanderIII
- Sever: Biện Kinh - Tiềm Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

nhân2
27-07-2016, 02:47 PM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): luhien1991
- Tên nhân vật:S2LưHiềnS2
- Sever: Biện Kinh ( Tiềm Long )
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

DDBoi
27-07-2016, 02:47 PM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):ngaydai
- Tên nhân vật:[TP]Thánhlầy
- Sever: Tiềm Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Only_onl
27-07-2016, 02:54 PM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):vantoan2015
- Tên nhân vật:[TP]ThánhChiến
- Sever: Tiềm Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Quân2
27-07-2016, 03:04 PM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):ngaybuon26
- Tên nhân vật:[TP]ThánhGiết
- Sever: Tiềm Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

aimadeptraivay
27-07-2016, 03:18 PM
+ Quái 1 :Bối la nhĩ
+ Quái 2 : Cơ quan kỳ quái
+ Quái3 : Ô quy lây nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ quan nhân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):tuanphan995
- Tên nhân vật: ♥♥AnhHùngCờLao♥♥
- Sever: Ỷ thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Hùng Mạnh
27-07-2016, 03:19 PM
+ Quái 1 :Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kì Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây NHiễm
+ Quái 4 : Chỉ Quan Nhân
Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):manhhungvp
- Tên nhân vật:๖ۣۜNữHiệpCờLao
- Sever: Ỷ THiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

minhtubh1995
27-07-2016, 03:22 PM
+ Quái 1 : Bối la nhĩ
+ Quái 2 : Cơ quan kỳ qoái
+ Quái3 : Ô quy lây nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ quan nhân
- Tên tài khoản (minhtubh1995):
- Tên nhân vật: ♥NữTướngCờLao♥
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

SinB
27-07-2016, 04:03 PM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):dixon1
- Tên nhân vật:Daryl.D
- Sever: Tiềm Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

aha
27-07-2016, 04:10 PM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân-Tinh
Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):dixon2
- Tên nhân vật:KhuêBồi
- Sever: Tiềm Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

xuancho
27-07-2016, 04:29 PM
+ Quái 1 :Bối La Nhĩ
+ Quái 2 :Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3 :Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 :Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): kthuatso0
- Tên nhân vật:TênLonJBH
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

ÔCáiMông
27-07-2016, 04:41 PM
+ Quái 1 : Thủ lĩnh nghiên cứu - Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ quan kỳ quái
+ Quái 3 : Cự Quy Vương - Ưng Dế Ban Quy
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): tungchip1
- Tên nhân vật: ☻♥-Ô-Cái-Mông-♥☻
- Sever: Nam Giang
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Lệ phải phai
27-07-2016, 04:42 PM
+ Quái 1 : Thủ lĩnh nghiên cứu - Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ quan kỳ quái
+ Quái 3 : Cự Quy Vương - Ưng Dế Ban Quy
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): tungchip3
- Tên nhân vật: .CòBiếtChiMô.
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

CôCôLệ
27-07-2016, 04:43 PM
+ Quái 1 : Thủ lĩnh nghiên cứu - Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ quan kỳ quái
+ Quái 3 : Cự Quy Vương - Ưng Dế Ban Quy
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): minhhung09
- Tên nhân vật: .CôCôLệ.
- Sever: Nam Giang
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

NCC
27-07-2016, 04:44 PM
+ Quái 1 : Thủ lĩnh nghiên cứu - Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ quan kỳ quái
+ Quái 3 : Cự Quy Vương - Ưng Dế Ban Quy
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): manhtin2010
- Tên nhân vật: DJTimBaLand
- Sever: Nam Giang
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Thảo Nguyên
27-07-2016, 04:45 PM
+ Quái 1 : Thủ lĩnh nghiên cứu - Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ quan kỳ quái
+ Quái 3 : Cự Quy Vương - Ưng Dế Ban Quy
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): thaonguyen5594
- Tên nhân vật: ♥___ThảoNguyên___♥
- Sever: Nam Giang
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

cuabom
27-07-2016, 04:46 PM
+ Quái 1 : Thủ lĩnh nghiên cứu - Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ quan kỳ quái
+ Quái 3 : Cự Quy Vương - Ưng Dế Ban Quy
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): sauthienthucb
- Tên nhân vật: CưaBom
- Sever: Nam Giang
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

9 Sợi Lông
27-07-2016, 04:47 PM
+ Quái 1 : Thủ lĩnh nghiên cứu - Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ quan kỳ quái
+ Quái 3 : Cự Quy Vương - Ưng Dế Ban Quy
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): kuntd2092
- Tên nhân vật: Pk Thiên Kiếm
- Sever: Nam Giang
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

TXKhang
27-07-2016, 04:48 PM
+ Quái 1 : Nghiên Cứu Viên Áo Lai
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái 3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh ( Chỉ Qua Chân )
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):kyx2815
- Tên nhân vật: ♦TX♦VõKhách♦
- Sever: Ngạo thế
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

LệCôCô
27-07-2016, 04:48 PM
+ Quái 1 : Thủ lĩnh nghiên cứu - Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ quan kỳ quái
+ Quái 3 : Cự Quy Vương - Ưng Dế Ban Quy
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): manhtin2014
- Tên nhân vật: LệCôCô
- Sever: Nam Giang
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Bành
27-07-2016, 04:48 PM
+ Quái 1: Nghiên Cứu Viên Áo Lai
+ Quái 2: Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái 3: Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4: Mộ Dung Quân - Tinh ( Chỉ Qua Chân )
- Tên tài khoản: ptv21011997
- Tên nhân vật: ♥Vânnnnn
- Sever: Ngạo Thế
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Bắt xong hiếp
27-07-2016, 04:49 PM
+ Quái 1 : Thủ lĩnh nghiên cứu - Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ quan kỳ quái
+ Quái 3 : Cự Quy Vương - Ưng Dế Ban Quy
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): ttml2014
- Tên nhân vật: Bắt xong hiếp
- Sever: Nam Giang
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

QUANGTUYEN
27-07-2016, 04:49 PM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan kỳ quái
+ Quái 3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Nhân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): mylovesi
- Tên nhân vật:ooDiana
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

HuyBoo
27-07-2016, 04:50 PM
+ Quái 1: Nghiên Cứu Viên Áo Lai
+ Quái 2: Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái 3: Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4: Mộ Dung Quân - Tinh ( Chỉ Qua Chân )
-ID:huyphong001
-ING:-KhảiPhong-
-Sever: Ngạo Thế
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

tranhuudao
27-07-2016, 04:50 PM
+ Quái 1: Nghiên Cứu Viên Áo Lai
+ Quái 2: Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái 3: Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4: Mộ Dung Quân - Tinh ( Chỉ Qua Chân )
- Tên nhân vật: iiiiKeniiii
- Tên tài khoản: tranhuudao10
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Vaniiii
27-07-2016, 04:52 PM
+ Quái 1: Nghiên Cứu Viên Áo Lai
+ Quái 2: Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái 3: Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4: Mộ Dung Quân - Tinh ( Chỉ Qua Chân )
- Tên nhân vật: iiiiVâniiii
- Tên tài khoản: tranhuudao12
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

TUẤN ANH
27-07-2016, 05:03 PM
+ Quái 1 : ... THỦ LĨNH NGHIÊN CỨU : BỐI LA NHĨ
+ Quái 2 : ... CƠ QUAN KỲ QUÁI
+ Quái3 : ... Ô QUY LÂY NHIỄM
+ Quái 4 : ... CHỈ QUA QUÂN
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): nkvs223
- Tên nhân vật: .Tiểu.Đông.Tà.
- Sever: Ỷ THIÊN
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

nguyenhi
27-07-2016, 05:03 PM
+ Quái 1: Nghiên Cứu Viên Áo Lai
+ Quái 2:Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái 3: Ô Quy lây nhiễm
+ Quái 4:Mộ Dung Quân - Tinh (Chỉ Quan Chân)
Tên tài khoản: tranhuudao
Tên nhân vật: O_MrKen_O
Sever: Dương Châu - Ngạo Thế
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

KiềuLinh
27-07-2016, 05:12 PM
Quái 1 : Bối la nhĩ
+ Quái 2 : Cơ quan kỳ quoái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): matmuimoi98
- Tên nhân vật: [Mod]•Thiên♥Bảo
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Nguyễn Mẫn
27-07-2016, 05:16 PM
+Quái 1: Bố La Nhĩ (Thủ Lĩnh Nghiên Cứu)
+Quái 2: Cơ Quan kỳ quái
+Quái 3: Ô Quy lây nhiễm
+Quái 4: Chỉ Qua Quân (Mộ Dung Quân-Tinh)
-Tên tài khoản: nguyenthanhman0121
-Tên nhân vật: Quách*Thông*Mẫn
-Sever: Ngạo Thế
-Tôi đọc kỹ qui định của BTC và đồng ý.

Quy_Rua
27-07-2016, 05:18 PM
+ Quái 1 : Bố La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái 3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): comicvn
- Tên nhân vật: ☺Rùa☺
- Sever:
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Cái Bang11
27-07-2016, 05:26 PM
+ Quái 1 : Bố La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kì Quái
+ Quái 3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản : nguyenanhthu01
- Tên nhân vật : 1bạnnữadấutên
- Sever : Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

NamHường
27-07-2016, 05:28 PM
QUÁI 1 : BỐI LA NHĨ
QUÁI 2 : CƠ QUAN KÌ QUÁI
QUÁI 3 : Ô QUY LÂY NHIỄM
QUÁI 4 : MỘ DUNG QUÂN TINH CHỈ QUA QUÂN
TÊN TÀI KHOẢN : namhuong1094
TÊN NHÂN VẬT : Hường<BóngMa>
SEVER : Ỷ Thiên
TÔI ĐÃ ĐỌC KỸ QUY ĐỊNH CỦA BTC VÀ ĐỒNG Ý

Nguyễn Tuấn Dương
27-07-2016, 05:40 PM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan kỳ quái
+ Quái 3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân Tinh Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):taoladuonga
- Tên nhân vật:►NguyễnTuấnDương◄
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

PKchếtPK
27-07-2016, 05:42 PM
1 bối la nhỉ .... 2 cơ quan kỳ quái .... 3 ô quy lây nhiễm ... 4 mộ dung quân tinh chỉ qua quân .... ID; hiepchum .....Tên nhân vật ;PKchếtPK ... SV : Ỷ Thiên.

Huỳnh Đạt 21
27-07-2016, 05:45 PM
+Quái 1 : Bối La Nhĩ
+Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+Quái 3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+Quái 4 : Chỉ Qua Quân
Tên tài khoản: huynhtandat22191
Tên nhân vật: ◙TriệuTửLong◙
Sever: Ỷ Thiên
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Hiệp123
27-07-2016, 05:46 PM
1 bối la nhỉ .... 2 cơ quan kỳ quái .... 3 ô quy lây nhiễm ... 4 mộ dung quân tinh chỉ qua quân .... ID; hiepchum1 .....Tên nhân vật ;thiênkimtiểuthư1... SV : Ỷ Thiên.

KangKunLA
27-07-2016, 05:49 PM
+Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
-Tên tài khoản : kangkun1994
-Tên nhân vật : ♥๖ۣۜKang๖ۣۜKun♥
-Sever : Tiêu Dao
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

DLNT
27-07-2016, 06:02 PM
+Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên tài khoản: 260298
Tên nhân vật: DLNT
Sever: Ỷ Thiên
Tôi đã đọc kĩ quy định của BTC và đồng ý.

Le Quoc khanh
27-07-2016, 06:05 PM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản ngaydai1
- Tên nhân vật: [TP]Thix♥Nha
- Sever:
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Hoàng Qui
27-07-2016, 06:09 PM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):tvnet3000
- Tên nhân vật:[TP]CườngCon
- Sever:Biện Kinh Tiềm Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

ĐaCửu
27-07-2016, 06:12 PM
+Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
-Tên tài khoản : van1996vn
-Tên nhân vật : ĐaCửu
-Sever : Ngạo Thế
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

tama4k25
27-07-2016, 06:28 PM
+Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
-Tên tài khoản : tama4k25
-Tên nhân vật : Yuiiii
-Sever : Ỷ thiên
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

Cu Tèo Exciter
27-07-2016, 06:38 PM
+Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
-Tên tài khoản : viipdragondn98
-Tên nhân vật : Excitơ
-Sever : Ỷ thiên
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

YeeuVoLinh
27-07-2016, 06:54 PM
+ Quái 1 : Thủ Lĩnh Nghiên Cứu :Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái 3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh :Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):lieumang99
- Tên nhân vật:Lieumang22
- Sever: Lăng Vân
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Dat Dai Ca
27-07-2016, 06:55 PM
+ Quái 1 : Nghiên Cứu Viên Áo Lai
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái 3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân(Mộ Dung Quân-Tinh)
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):tranthanhdat_95
- Tên nhân vật:•◄►T♥Đạt◄►•
- Sever: Tiềm Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

daikalong753
27-07-2016, 06:59 PM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ quan kì quái
+ Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+ Quái 4 : Mộ dung quân tinh-chỉ qua quân
- Tên tài khoản : daikalong753
- Tên nhân vật: Arc.Blue
- Sever : thiên vương
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

CHem Gio
27-07-2016, 07:05 PM
+ Quái 1 :Ngiên cứu viên áo lai
+ Quái 2 : Cơ quan kỳ quái
+ Quái3 : ô quy lây nhiễm
+ Quái 4 : Chi qua quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): yamahaqb
- Tên nhân vật: FXDQB
- Sever: Cái Bang
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

GàCôngNghiệp
27-07-2016, 07:15 PM
+ Quái 1 : Thù lĩnh nghiên cứu -Bối la nhĩ
+ Quái 2 : Cơ quan kỳ quái
+ Quái3 :Ô quy lây nhiễm
+ Quái 4 :Mộ Dung Quân -Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản :toplangvan1
- Tên nhân vật:YeuVkGà.
- Sever: Tiềm Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

GàNgon
27-07-2016, 07:16 PM
+ Quái 1 : Thù lĩnh nghiên cứu -Bối la nhĩ
+ Quái 2 : Cơ quan kỳ quái
+ Quái3 :Ô quy lây nhiễm
+ Quái 4 :Mộ Dung Quân -Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản :maipham333
- Tên nhân vật:@@dinhdk@@
- Sever: Tiềm Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Xôi Thịt
27-07-2016, 07:18 PM
+Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
-Tên tài khoản : vanquan_1808
-Tên nhân vật : _Xôi_Gấc_
-Sever : Ngạo Thế
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

Gà Bay 0a
27-07-2016, 07:18 PM
+ Quái 1 : Thù lĩnh nghiên cứu -Bối la nhĩ
+ Quái 2 : Cơ quan kỳ quái
+ Quái3 :Ô quy lây nhiễm
+ Quái 4 :Mộ Dung Quân -Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản :minihome1
- Tên nhân vật:YeuCkBong
- Sever: Tiềm Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

SomeHand
27-07-2016, 07:18 PM
+ Quái 1 : Thủ lĩnh nguyên cứu - Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái 3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): somehand
- Tên nhân vật: Hand(-.-)Some
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

nhokpeo
27-07-2016, 07:19 PM
+ Quái 1 : Thủ lĩnh nguyên cứu - Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái 3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): nohkpeo
- Tên nhân vật: QuácDuyên
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Ma Cà Tưng
27-07-2016, 07:19 PM
+Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
-Tên tài khoản : macuongthi01
-Tên nhân vật : _Xôi_Lạc_
-Sever : Ngạo Thế
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

TúHiHi
27-07-2016, 07:21 PM
+Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
-Tên tài khoản : hihaheho135799
-Tên nhân vật : ¬TúHiHi
-Sever : Lăng Vân
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

Xôi Dừa
27-07-2016, 07:21 PM
+Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
-Tên tài khoản : macuongthi1808
-Tên nhân vật : _Xôi_Dừa_
-Sever : Ngạo Thế
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

ko nhớ tên 3
27-07-2016, 07:27 PM
+Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
-Tên tài khoản : suachua95
-Tên nhân vật : Gà.Bay..No1
-Sever : Ỷ thiên
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

oppaaa
27-07-2016, 07:30 PM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái 3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản : bomaylagosu
- Tên nhân vật: HoàngKỳLân.
- Sever: Tiềm Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Dư Hoài
27-07-2016, 07:36 PM
+Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
-Tên tài khoản : duhoai
-Tên nhân vật : »BarryAllen«
-Sever : Ỷ thiên
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

HNThành
27-07-2016, 07:37 PM
+ Quái 1 : Cơ Quan Kỳ Quái ( Phục Hy Đài )
+ Quái 2 : Thủ Lĩnh Nghiên Cứu Bối La Nhĩ (Hoàng Sơn)
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm ( Tinh Túc Hải)
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân-Tinh Chỉ Qua Quân (Tinh Túc Hải)
- Tên tài khoản : 01682980258
- Tên nhân vật: ♪Sói♪
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

ĐăngQuang11
27-07-2016, 07:53 PM
+Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
-Tên tài khoản dangquang821997
-Tên nhân vật : MộcQuếAnhhhh
-Sever : Ỷ Thiên
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

Bách Bớp
27-07-2016, 07:54 PM
+ Quái 1 : Thủ Lĩnh Nghiên Cứu Bối La Nhĩ ( bản đồ Hoàng Sơn )
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái ( bản đồ Phục Hy Đài )
+ Quái3 : Ô Quy Lẫy Nhiễm ( bản đồ Tinh Túc Hải )
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân-Tinh Chỉ Qua Quân ( bản đồ Tinh Túc Hải)
- Tên tài khoản: quyxu1999x
- Tên nhân vật:KOTEX_HútMáu
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

duy8959
27-07-2016, 08:04 PM
+ Quái 1 : Nghiên Cứu Viên Áo Lai
+ Quái 2 : Cơ Quan Kì Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân Tinh - Chi Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): Darknight895
- Tên nhân vật: ◄DarkNight►
- Sever: Ỷ thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý. Đồng Ý

Cơ Cụ
27-07-2016, 08:11 PM
+ Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân Tinh Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): meohoaq312
- Tên nhân vật:Hồqq♥Trinh
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Cảnh Cảnh
27-07-2016, 08:18 PM
Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
Quái 2 : Cơ quan kì quái
Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên tài khoản : canhcanh1
Tên nhân vật : CanhCánhTrongLòng
Sever : Ỷ Thiên
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

BlueXyz
27-07-2016, 09:04 PM
+ Quái 1 : Thủ Lĩnh Nghiêm Cứu Bối La Nhĩ => Hoàng Sơn
+ Quái 2 : Cơ Quan kỳ quái => Phục Hy Đài
+ Quái 3 : Ô Quy Lây Nhiễm => Tinh Túc Hải
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân -Tinh Chỉ Qua Quân => Tinh Túc Hải
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): nhoxsamsad
- Tên nhân vật: ♫Blue♫
- Sever:
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

huynh tien phong
27-07-2016, 09:05 PM
Quái 1 : ...Bối Lai Nhĩ
+ Quái 2 : ...Cơ quan kì quái
+ Quái3 : ...Ô quy lây nhiễm
+ Quái 4 : ... Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):boyphongtv321
- Tên nhân vật:ÔngNộiThằngVũ
- Sever: Tiềm Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

BlueXyz
27-07-2016, 09:05 PM
+ Quái 1 : Thủ Lĩnh Nghiêm Cứu Bối La Nhĩ Hoàng Sơn
+ Quái 2 : Cơ Quan kỳ quái => Phục Hy Đài
+ Quái 3 : Ô Quy Lây Nhiễm => Tinh Túc Hải
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân -Tinh Chỉ Qua Quân => Tinh Túc Hải
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): nhoxsamsad
- Tên nhân vật: ♫Blue♫
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

MộtKiếmVềThành111
27-07-2016, 09:08 PM
Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
-Tên tài khoản : toidatrolai92
-Tên nhân vật : MộtKiếm•VềThành
-Sever : Ỷ thiên
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

YooShiJin
27-07-2016, 09:11 PM
+ Quái 1 : Bối la Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3 : ô Quy lây Nhiễm
+ Quái 4 : ...Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
- Tên tài khoản : travinhtvf5
- Tên nhân vật:☻(¯•.ۣۜJin.•¯)☻
- Sever: Tiềm Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

loc thanh
27-07-2016, 09:22 PM
Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
Quái 2 : Cơ quan kì quái
Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên tài khoản : aclog1
Tên nhân vật : Thành-Đệp-Troai
Sever : Ỷ Thiên
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

loc thanh
27-07-2016, 09:22 PM
Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
Quái 2 : Cơ quan kì quái
Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên tài khoản : acminsai
Tên nhân vật : CB_nhox
Sever : Ỷ Thiên
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

BEETŨN
27-07-2016, 09:23 PM
Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
Quái 2 : Cơ quan kì quái
Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên tài khoản : huynhtiencanh8
Tên nhân vật : ♂๖ۣۜNkóc๖ۣۜTũn
Sever : Ỷ Thiên
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

Kkaka
27-07-2016, 09:26 PM
Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
Quái 2 : Cơ quan kì quái
Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên tài khoản : huynhtiencanh9
Tên nhân vật : NguyễnTrúcĐào
Sever : Ỷ Thiên
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

MaTìnhTk
27-07-2016, 09:27 PM
Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
Quái 2 : Cơ quan kì quái
Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên tài khoản : huynhtiencanh6
Tên nhân vật : GọiMãiTênEM►
Sever : Ỷ Thiên
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

lâm hoàng
27-07-2016, 11:02 PM
Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
Quái 2 : Cơ quan kì quái
Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên tài khoản : lamminhqn
Tên nhân vật : VợTôiLàĐạiCa
Sever : Ỷ Thiên
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

quang5
27-07-2016, 11:23 PM
Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
Quái 2 : Cơ quan kì quái
Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên tài khoản : emy3ua0loi
Tên nhân vật : VinhQuag
Sever : Ỷ Thiên
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

QuangTuyên11
28-07-2016, 12:04 AM
Quái 1 : bối la nhỉ
+ Quái 2 : cơ quan kỳ quái
+ Quái3 : ô quy lây nhiễm
+ Quái 4 : mộ dung quân tinh chỉ qua quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):thaotam
- Tên nhân vật:huỳnhtiểumy
- Sever: ngạo thế
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Trang Chimte
28-07-2016, 12:46 AM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan kỳ quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):anhhahan1996
- Tên nhân vật:[TP]ThánhLoạn
- Sever: Biện Kinh Tiềm Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Bé Bỉm Bi Lô
28-07-2016, 03:03 AM
+Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
-Tên tài khoản : daikabimmmm
-Tên nhân vật : Si•Líp•Hồng
-Sever : Ỷ thiên
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

chồn Gầy
28-07-2016, 03:09 AM
Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
Quái 2 : Cơ quan kì quái
Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên tài khoản : chongay1996
Tên nhân vật : ►1ST◄RoronoaZoro
Sever : Ỷ Thiên
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

_CòSún_
28-07-2016, 05:53 AM
Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
Quái 2 : Cơ quan kì quái
Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên tài khoản :anhdepzai1088
Tên nhân vật : _CòSún_
Sever : Tiềm Long
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

_CòSún_
28-07-2016, 05:54 AM
Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
Quái 2 : Cơ quan kì quái
Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên tài khoản : fifaonlinek38
Tên nhân vật : CB>KiềuPhong<
Sever : Ỷ Thiên
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

trunngkien
28-07-2016, 05:55 AM
Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
Quái 2 : Cơ quan kì quái
Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên tài khoản : trungkien12341
Tên nhân vật : _PhongTứNương_
Sever : Tiềm Long
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

Tường Nguyễn
28-07-2016, 05:59 AM
+ Quái 1 : Thủ Lĩnh Nghiên Cứu : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái 3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản : tuonglg92
- Tên nhân vật : ♫..Trùm♦Nỏ..♫
- Sever : Tương Dương - Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

Vũ Thành An
28-07-2016, 06:48 AM
+ Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kì Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): anchivas88
- Tên nhân vật: Thần*Sức*Mạnh
- Sever: ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

hoa tom
28-07-2016, 08:17 AM
+Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
-Tên tài khoản : hoatom92
-Tên nhân vật : YêuKhoaiTây
-Sever : Ỷ thiên
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

Hồng Nhi 44
28-07-2016, 08:36 AM
Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
Quái 2 : Cơ quan kì quái
Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên tài khoản : hongnhi44
Tên nhân vật : ♥☺Hồngnhi☺♥
Sever : Tương Dương Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Dũng686868
28-07-2016, 08:53 AM
Quái 1: Bối Lai Nhĩ
Quái 2:Cơ Quan Kì Quái
Quái 3:Ô Quy Lây Nhiễm
Tên Tài Khoản:ngoanhdung05
Tên Nhân Vật:♥BảoBảo♥♥
Sever: Ngạo Thế
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

usa duslex
28-07-2016, 08:56 AM
Quái 1: Bối Lai Nhĩ
Quái 2:Cơ Quan Kì Quái
Quái 3:Ô Quy Lây Nhiễm
Tên Tài Khoản:ngoanhdung02
Tên Nhân Vật:♥GiángHỏa♥
Sever: Ngạo Thế
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

Ảo DIệu 93 xit
28-07-2016, 08:59 AM
Quái 1: Bối Lai Nhĩ
Quái 2:Cơ Quan Kì Quái
Quái 3:Ô Quy Lây Nhiễm
Tên Tài Khoản:ngoanhung03
Tên Nhân Vật:♥ XíMuội♥
Sever: Ngạo Thế
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

F1Lotte
28-07-2016, 09:29 AM
Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
Quái 2 : Cơ quan kì quái
Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên tài khoản : buiduy955
Tên nhân vật : F1Lotte
Sever : Tiềm Long
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

OnehitGohomeCity
28-07-2016, 09:32 AM
Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
Quái 2 : Cơ quan kì quái
Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên tài khoản : samdzuasua30081992
Tên nhân vật : OnehitGohomeCity
Sever : Tiềm Long
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

Fan NKVS 2550
28-07-2016, 09:36 AM
+Quái 1: Bối La Nhĩ
+ Quái 2: Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3:Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái4:Chỉ Qua Quân
-anhyeuem841982
-TiênÔng♣BắtHến
-Ỷ Thiên
-Tôi Đã Đọc Kỹ Quy Định Của BTC Và Đồng Ý

PhongDinh
28-07-2016, 10:03 AM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan kỳ quái
+ Quái3 : Ưng Dế Ban Quy
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): kthk02
- Tên nhân vật: ๖ۣۜKim๖ۣۜYên
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

nghiakui
28-07-2016, 11:51 AM
+ Quái 1 :Bối La Nhĩ
+ Quái 2 :Cơ Quan Kỳ Thú
+ Quái3 :Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 :Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):mangu1999
- Tên nhân vật:NghiaKui
- Sever:Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

zdavidz
28-07-2016, 11:51 AM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan kỳ thú
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):minhloi191
- Tên nhân vật:concuaong
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

XíchLuyện
28-07-2016, 11:54 AM
+ Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
- Tên Tài Khoản : quangtien062
- Tên Nhân Vật : .Xích.Luyện.
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

Mr Sơn
28-07-2016, 12:24 PM
- Quai 1 : Nghiên Cứu Viên Áo Lai
- Quai 2 : Cơ Quan Kỳ quái
- Quai 3 : Ô Quy Lây Nhiễm
- Quai 4 : Chỉ Qua Quân
- Tài Khoản : nkvsmrson
- Tên Nhân Vật : ThuyNghi
Seve : Ỷ Thiên

KenBNet
28-07-2016, 12:30 PM
Quái 1:Bối Lai Nhĩ
Quái 2:Cơ quan kì quái
Quái 3:Ô quy lây nhiễm
Quái 4: Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên TK:kenmaron123
Tên NV:◄King.HổBạc►
Sever:Ngạo Thế
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

Bi Tin
28-07-2016, 12:55 PM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3 : Ưng Dế Ban Quy
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): totranphuong ( gosu )
- Tên nhân vật: BiTin
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

AngelChip
28-07-2016, 01:06 PM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan kỳ quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):duonghieuvn000
- Tên nhân vật:♦BlueSky♦
- Sever: Ngạo Thế
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

JickOrain
28-07-2016, 01:19 PM
+Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
-Tên tài khoản : majick
-Tên nhân vật : JickOrain
-Sever : Ỷ thiên
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Nam13
28-07-2016, 02:21 PM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái 3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): cnsh50
- Tên nhân vật: .Hoài.Nam.
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Thiiiii
28-07-2016, 02:33 PM
+Quai 1 : Bối La Nhĩ
+Quai 2 : Cơ Quan Kỳ Qúai
+Quai 3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+Quai 4 : Chỉ Qua Quân
-Tên tài khoản (ID đăng nhập game ) : canhmap995
-Tên nhân vật : -Cua-
-Sever : Tương Dương Ỷ Thiên
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý .

TenTen2016
28-07-2016, 02:34 PM
+Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
-Tên tài khoản : nkvsk2016
-Tên nhân vật : [Mod]♥Hư•Trúc♪
-Sever :Tiềm Long
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng

KLouis_LãoNgôn2001
28-07-2016, 03:39 PM
+ Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ quan kì quái
+ Quái3 : Ô quy lây nhiễm
+ Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ quan tinh
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):zed2001
- Tên nhân vật:K.Louis...
- Sever: Biện Kinh-Tiềm Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

thông nào
28-07-2016, 06:25 PM
Quái 1: Bối Lai Nhĩ
Quái 2: Cơ quan kì quái
Quái 3:Ô quy lây nhiễm
Quái 4:Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên Tài Khoản: Nhanquangqb1
Tên nhân vật: ☻BạnNữGiấuTrym☻
Sever : Ỷ Thiên
Tôi đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

BaoSatThu
28-07-2016, 07:04 PM
+Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
-Tên tài khoản : tranvanbao
-Tên nhân vật : BaoSatThu
-Sever : Ỷ thiên
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

TrươngTấnĐạt
28-07-2016, 08:24 PM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kì Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Nhân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):xutattoo
- Tên nhân vật:XuTattooArt
- Sever: Tiềm Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Jemy
28-07-2016, 08:47 PM
Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
Quái 2 : Cơ quan kì quái
Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên tài khoản : ngakhoa1202
Tên nhân vật : Jemy1
Sever : Ỷ Thiên
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

ancute
29-07-2016, 12:25 AM
Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
Quái 2 : Cơ quan kì quái
Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
Tên tài khoản : hoangthanhanlove
Tên nhân vật : *♫♥KhinhY♥♫*
Sever : tương dương - Ỷ Thiên
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

TAGNhấtLong
29-07-2016, 12:28 PM
Quái 1 : Nữ Thị Thánh Nữ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):dktks002
- Tên nhân vật:PDT.TiểuAn
- Sever: Cái Bang
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Quyettuyet
29-07-2016, 02:49 PM
+ Quái 1 : Thủ Lĩnh Nghiên Cứu - Bối La Nhỉ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kì Quái
+ Quái 3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh Chỉ Qua Quân - Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):Phamthituyetquyet3
- Tên nhân vật:☺KiD♠Tý☺GL
- Sever:
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Quyettuyet
29-07-2016, 02:50 PM
+ Quái 1 : Thủ Lĩnh Nghiên Cứu - Bối La Nhỉ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kì Quái
+ Quái 3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh Chỉ Qua Quân - Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):Phamthituyetquyet3
- Tên nhân vật:☺KiD♠Tý☺GL
- Sever: Ngạo Thế
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

THOnt
29-07-2016, 04:17 PM
1. Bối La Nhĩ
2. Cơ Quan kì quái
3. Ô quy Lây Nhiễm
4. Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản: tho1205
- Tên nhân vật: =>MinhMinh<=
- Sever: ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kĩ quy định của BTC và đồng ý

MộtNháy
29-07-2016, 04:17 PM
+Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+Quái 2 : Cơ quan kì quái
+Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
+Quái 4 : Mộ dung quân tinh chỉ qua quân
-Tên tài khoản : hackgame12
-Tên nhân vật : MộtPhútHaiPhát
-Sever : Ỷ thiên
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

Tý Nồ
29-07-2016, 05:15 PM
+Quái 1: Bối La Nhĩ
+Quái 2: Cơ Quan kỳ quái
+Quái 3: Ô Quy Lây Nhiễm
+Quái 4: Chỉ Qua Quân
-Tên Tài Khoản: vosonglenh2016py
-Tên Nhân Vật: T.O.P.NhịCa
-Sever: Thiên Vương
- Tôi Đã Đọc Kỹ Quy Định Của Ban Tổ Chức Và Đồng Ý

HaimK
29-07-2016, 10:08 PM
+ Quái 1 : Nghiên Cứu Viên Áo Lai - map Hoàng Sơn
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái - map Phục Hy Đài
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm - map Tinh Túc Hải
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh Chỉ Qua Quân - map Tinh Túc Hải
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): 0943667993
- Tên nhân vật: LụcChỉCầmTăm
- Sever: Xích Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

VitCOnwOw
29-07-2016, 10:09 PM
+ Quái 1 : Nghiên Cứu Viên Áo Lai - map Hoàng Sơn
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái - map Phục Hy Đài
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm - map Tinh Túc Hải
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh Chỉ Qua Quân - map Tinh Túc Hải
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): 09744588xx
- Tên nhân vật: ChuChỉNhược(^_^)
- Sever: Xích Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

QuậtLan
29-07-2016, 10:10 PM
+ Quái 1 : Nghiên Cứu Viên Áo Lai - map Hoàng Sơn
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái - map Phục Hy Đài
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm - map Tinh Túc Hải
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân - Tinh Chỉ Qua Quân - map Tinh Túc Hải
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): 096235xxxx
- Tên nhân vật: QuậtLan
- Sever: Xích Long
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Thuong_Nhan
30-07-2016, 01:13 AM
+Quái 1: Bối La Nhĩ
+Quái 2: Trục Nhật
+Quái 3: Ô Quy Lây Nhiễm
+Quái 4: Tần Hộ Sơn
-Tên tài khoản: thuongckman
-Tên nhân vật: Thương_Ka
-Sever: Ngạo Thế
-Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

wewewe
30-07-2016, 03:04 AM
+ Quái 1 : Bối La Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Mộ Dung Quân-Tinh Anh Chỉ Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):lol7yutreio
- Tên nhân vật:Hớnthu
- Sever:
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

ewewewew
30-07-2016, 03:09 AM
+ Quái 1 : bối la nhĩ
+ Quái 2 : cơ quan kỳ quái
+ Quái3 : ô quy lây nhiễm
+ Quái 4 : mộ dung quân-tinh anh chỉ quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):skyred02
- Tên nhân vật: xThiênĐạox
- Sever: thiên vương
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Hoàng Anhh
30-07-2016, 03:10 AM
+ Quái 1 : bối la nhĩ
+ Quái 2 : cơ quan kỳ quái
+ Quái 3 : ô quy lây nhiễm
+ Quái 4 : mộ dung quân-tinh anh chỉ quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game): theleader
- Tên nhân vật: Yuki-Onna
- Sever: thiên vương
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Lê Tiển
30-07-2016, 12:23 PM
+ Quái 1 : Bối Lai Nhĩ
+ Quái 2 : Cơ Quan Kì Quái
+ Quái3 : Ô Qui Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Cấm Quân Chỉ Quan Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):22101989
- Tên nhân vật:»Tà♂LữTụngHiền♀
- Sever: Côn Luân
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Minh Huệ
30-07-2016, 12:26 PM
Quái 1 : Bối lai nhĩ
Quái 2 : Cơ quan kì quái
Quái 3 : Ô quy lây nhiễm
Quái 4 : Chỉ quan quân cấm quân
Tên tài khoản :minhhue1996
Tên Nhân Vật: Tà♂ĐắcKỉ♀
Sever : Côn Luân
Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý

Trâm
01-08-2016, 08:44 AM
+ Quái 1 :Bối La Nhĩ
+ Quái 2 :Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):02vosong
- Tên nhân vật:»---(¯`Trâm´¯)---»
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

UyênPT
01-08-2016, 08:48 AM
+ Quái 1 :Bối La Nhĩ
+ Quái 2 :Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):03vosong
- Tên nhân vật:»---(¯`Uyên´¯)---»
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.

Pé Lam
01-08-2016, 08:48 AM
+ Quái 1 :Bối La Nhĩ
+ Quái 2 :Cơ Quan Kỳ Quái
+ Quái3 : Ô Quy Lây Nhiễm
+ Quái 4 : Chỉ Qua Quân
- Tên tài khoản (ID Đăng Nhập Game):01vosong
- Tên nhân vật:»---(¯`Lam´¯)---»
- Sever: Ỷ Thiên
- Tôi đã đọc kỹ quy định của BTC và đồng ý.