PDA

View Full Version : [Sự Kiện] Thông Thạo Ngạo KiếmNgạo Kiếm Lệnh 01
02-08-2016, 11:35 AM
Chào các nhân sĩ thân mến !

Thế giới trong Ngạo Kiếm có rất nhiều kỹ năng khác nhau trong từng môn phái có thể bạn đã từng trải qua. Khi tham gia một số sự kiện trong game bạn sẽ nhận được từng kỹ năng theo cấp độ nhất định.

Bây giờ BQT tổ chức sự kiện "Thông Thạo Ngạo Kiếm" để các bạn có thể gợi nhớ tên của một trong các kỹ năng mà mình đã từng sử dụng nhé.


http://i.imgur.com/l3VaQJu.pnghttp://images.gosu.vn/uploads/163_forum/DoiTuong.jpg
Tất cả nhân sĩ chơi game Ngạo Kiếm Vô Song.

http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/ThoiGian.jpg
Bắt đầu: 14h00 ngày 02/08/2016.
Kết thúc: 14h00 ngày 05/08/2016.

http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/NoiDung.jpg
- Nhiệm vụ của các nhân sĩ là đoán chính xác tên kỹ năng và môn phái của 5 hình skill bên dưới:

http://i.imgur.com/MxohusP.png

- Sau khi đã đoán được tên, môn phái các nhân sĩ hãy trả lời tại topic này theo mẫu:

- Tên Tài Khoản:.......
- Tên nhân vật: ..........
- Sever: ..........
- Skill 01 là:...
- Skill 02 là:...
- Skill 03 là:...
- Skill 04 là:...
- Skill 05 là:
...
Ví dụ: - Skill...là: Du Long Quyết - Cái Bang
http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/GiaiThuong.jpg
- 05 Gói QuàThiếu Niên Anh Hùng sẽ dành cho 5 bạn bạn có bài đăng chính xác và sớm nhất.
- 5 Túi quà Ngọa Hổ dành cho 5 bạn có bài đăng chính xác và là những bài đăng cuối cùng.
- 10 gói quà May Mắn dành cho 10 bạn tham gia may mắn ở các vị trí # 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100.

[-XLưu Ý:
- Không dùng nick clone để spam bài tham dự.
- Nhiều yêu kỹ năng trông hình ảnh sẽ gần giống nhau nhưng tên khác nhau, các bạn hãy phân biệt thật kỹ.
- Câu trả lời có thể viết không dấu nhưng phải đúng chính tả và đồng bộ (ko dấu ko dấu hết, có dấu thì phải có dấu hết).
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện lên. Vì vậy các bạn hãy cẩn thận khi đăng bài.
Kính Bút

PhóĐức
02-08-2016, 02:39 PM
tên tài khoan namgay
ten nhân vật PhóĐức..
sever Ỷ Thiên
skill 01 là đao kiếm quy chân - Nhạn Linh
skill 02 là nhất khí tam thanh - Võ Đang
skil 03 là vương giả vô địch - Thiên Vương
skill 04 là quan âm quyết - Nga My
skill 05 là Kim Cang CHí Vĩ - Hoa Sơn

THOnt
02-08-2016, 02:40 PM
- Tên Tài Khoản: tho1205
- Tên nhân vật: =>MinhMinh<=
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là:Quang Âm Quyết
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ

mrbean21
02-08-2016, 02:42 PM
- Tên Tài Khoản: bkav101
- Tên nhân vật: Monter.GP
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là:Quang Âm Quyết
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ

VipReturn
02-08-2016, 02:43 PM
-Tên tài khoản:thelun3
-Tên nv:LăngSắc
-sv:mã vân
-Skill 1:Đao kiếm quy chân -Nhạn linh
-Skill 2:Nhất khí tam thanh-Võ đang
-Skill 3:Vương giả vô địch-Thiên vương
-Skill 4:Quan âm quyết-Nga mi
-Skill 5:Kim cang chí vĩ -Hoa sơn

TXKhang
02-08-2016, 02:45 PM
- Tên Tài Khoản: kyx2815
- Tên nhân vật: ♦TX♦VõKhách♦
- Sever: Ngạo thế
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga Mi
- Skill 05 là: Kim Quan Chi Vĩ - Hoa Sơn

ngocbeo84
02-08-2016, 02:45 PM
- Tên Tài Khoản:. Ngocbeo84
- Tên nhân vật: BongGau_XL
- Sever: Xích Long
- Skill 01 là:... Đao Kiếm Quy Chân – Nhạn Linh
- Skill 02 là:... Nhất Khí Tam Than – Võ Đang
- Skill 03 là:... Vương Giả Vô Địch – Thiên Vương
- Skill 04 là:... Quan Âm Quyết – Nga My
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ – Hoa sơn

Bành
02-08-2016, 02:45 PM
- Tên Tài Khoản: ptv2101197
- Tên nhân vật: ♥Vânnnnn
- Sever: Ngạo Thế
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga Mi
- Skill 05 là: Kim Quan Chí Vĩ - Hoa Sơn

hoa tom
02-08-2016, 02:46 PM
- Tên Tài Khoản:hoatom92
- Tên nhân vật: YêuKhoaiTây
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân- Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh-Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch- Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết- Nga My
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ- Hoa Sơn

Dat Dai Ca
02-08-2016, 02:48 PM
- Tên Tài Khoản:tranthanhdat_95
- Tên nhân vật: •◄►T♥Đạt◄►•
- Sever: Tiềm Long
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ

vanhung92
02-08-2016, 02:49 PM
- Tên Tài Khoản: vanhung227192
- Tên nhân vật: JAV•BaConSâu
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân- Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh-Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch- Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết- Nga My
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ- Hoa Sơn

Cơ Cụ
02-08-2016, 02:52 PM
- Tên Tài Khoản:meohoaq312
- Tên nhân vật: Hồqq♥Trinh
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết - Nga Mi
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

nhocksmark
02-08-2016, 02:52 PM
- Tên Tài Khoản: nhocksmark
- Tên nhân vật: annie
- Sever: Duong Chau Ngạo Thế
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga Mi
- Skill 05 là: Kim Quan Chí Vĩ - Hoa Sơn

DDBoi
02-08-2016, 02:52 PM
Tên Tài Khoản:ngaydai
- Tên nhân vật: [TP]Thánhlầy
- Sever: Tiềm Long
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân- Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh-Võ Đang
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch-Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết-Nga Mi
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ-Hoa Sơn

nokichuong
02-08-2016, 02:54 PM
- Tên Tài Khoản:tvnet33
- Tên nhân vật: ๖ۣۜAlexanderIII
- Sever: Biện Kinh - Tiềm Long
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga My
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

nhân2
02-08-2016, 02:55 PM
- Tên Tài Khoản: luhien1991
- Tên nhân vật: S2LưHiềnS2
- Sever: Tiềm Long
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân (Nhạn Linh )
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh (Võ Đang )
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch (Thiên Vương)
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết (Nga Mi )
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ ( Hoa Sơn )

huyduong
02-08-2016, 02:59 PM
- Tên Tài Khoản: 0971634893
- Tên nhân vật: ♣.♥annie♥.♣
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga Mi
- Skill 05 là: Kim Quan Chí Vĩ - Hoa Sơn

YSongNhi
02-08-2016, 03:00 PM
- Tên Tài Khoản:matmuimoi
- Tên nhân vật: Kiều♥Vy
- Sever: Ngạo Thế
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân-Nhạn Linh
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh-Võ Đang
- Skill 03 là: Thừa Phong Phá Lãng-Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết-Nga My
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ-Hoa Sơn

TrươngTấnĐạt
02-08-2016, 03:00 PM
- Tên Tài Khoản:xutattoo
- Tên nhân vật: XuTattooArt
- Sever: Tiềm Long
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết - Nga My
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

nexdiem
02-08-2016, 03:01 PM
- Tên Tài Khoản: lorencia3
- Tên nhân vật: NexĐiEm
- Sever: Tiềm Long
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân (Nhạn Linh )
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh (Võ Đang )
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch (Thiên Vương)
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết (Nga Mi )
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ ( Hoa Sơn )

vant
02-08-2016, 03:02 PM
- Tên Tài Khoản: dktrandk
- Tên nhân vật: ♥Nicole♥KARA♥
- Sever: Biện Kinh - Tiềm Long
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga My
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

AzMaSoi
02-08-2016, 03:03 PM
- Tên Tài Khoản: azmasoi
- Tên nhân vật: grgregerg
- Sever: Thiên Vương
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga Mi
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

KiềuLinh
02-08-2016, 03:03 PM
- Tên Tài Khoản:matmuimoi98
- Tên nhân vật: [Mod]•Thiên♥Bảo
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân-Nhạn Linh
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh-Võ Đang
- Skill 03 là: Thừa Phong Phá Lãng-Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết-Nga My
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ-Hoa Sơn

Quân2
02-08-2016, 03:04 PM
Tên Tài Khoản: ngaybuon26
- Tên nhân vật: [TP]ThánhGiết
- Sever: Biện Kinh - Tiềm Long
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga My
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

Trangsâs
02-08-2016, 03:04 PM
- Tên Tài Khoản:duyzz2
- Tên nhân vật:►Thánh♥Bull◄
- Sever:Ỷ Thiên
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết - Nga Mi
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

Only_onl
02-08-2016, 03:06 PM
- Tên Tài Khoản:vantoan2015
- Tên nhân vật: [TP]ThánhChiến
- Sever: Biện Kinh - Tiềm Long
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga My
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

BayhLamSao
02-08-2016, 03:06 PM
tên tk : anthobinh86
tên nhân vật : BayhLamSao
sever : Phi Hổ
skill 01 là : Đao Kiếm Quy Chân
skill 02 là : Nhất Khí Tam Thanh
skill 03 là : Vương Gỉa Vô Địch
skill 04 là : Quan Âm Quyết
skill 05 là : Kim Cang Chí Vĩ

Nhóc Ác
02-08-2016, 03:08 PM
Tên Tài Khoàn: nhoxeddy0000
Tên Nhân Vật: Haiyata
Server: Cụm Tương Dương - Ỷ thiên
Skill 1 là: Đao Kiếm Quy Chân
Skill 2 là: Nhất Kiếm Tam Thanh
Skill 3 là: Vương Giả Vô Địch
Skill 4 là: Quan Âm Quyết
Skill 5 là: kim Cang Chi Vĩ

HuyBoo
02-08-2016, 03:13 PM
- Tên Tài Khoản:huyphong001
- Tên nhân vật: -KhảiPhong-
- Sever: Ngạo Thế
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga Mi
- Skill 05 là: Kim Quan Chí Vĩ - Hoa Sơn

SinB
02-08-2016, 03:13 PM
Tên Tài Khoản:dixon1
- Tên nhân vật: Daryl.D
- Sever: Tiềm Long
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân-Nhạn Linh
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh-Võ Đang
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch-Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết-Nga My
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ-Hoa Sơn

HuânNhi
02-08-2016, 03:14 PM
Tên tài khoản : phanngocminh1
Tên nhân vật : HuânNhiMT
Server : Tiềm Long
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân (Nhạn Linh )
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh (Võ Đang )
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch (Thiên Vương)
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết (Nga Mi )
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ ( Hoa Sơn )

Cu Tèo Exciter
02-08-2016, 03:14 PM
- Tên Tài Khoản: viipdragondn98
- Tên nhân vật: Excitơ
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga My
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

Cái Bang11
02-08-2016, 03:21 PM
tên tài khoản : nguyenanhthu01
tên nhân vật : 1bạnnữadấutên
sever : Ỷ Thiên
skill 1 là : Đao Kiếm Quy Chân - nhạn linh
skill 2 là : nhất khí tam thanh - võ đan
skill 3 là : vương giả vô địch - thiên vương
skill 4 là : quan âm quyết - nga mi
skill 5 là : kim cang chí vĩ - Hoa sơn

PhanTom885
02-08-2016, 03:23 PM
Ten Tai Khoan: phantom885
Ten NV: (¯°•.PhanTom.•°¯)
Sever: Y Thien
+ Skill1: Đao Kiếm Quy Chân ( Phái Nhạn Linh)
+ Skill2:Nhất Khí Tam Thanh ( Phái Võ Đang )
+Skill3: Vương Giả Vô Địch ( Phái Thiên Vương)
+ Skill4:Quan Âm Quyết ( Phái Nga My)
+Skill 5:Kim Cang Chí Vĩ ( Phái Hoa Sơn)

ÔCáiMông
02-08-2016, 03:24 PM
- Tên Tài Khoản: tungchip1
- Tên nhân vật: ☻♥-Ô-Cái-Mông-♥☻
- Sever: Nam Giang
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ

CôCôLệ
02-08-2016, 03:25 PM
- Tên Tài Khoản: minhhung09
- Tên nhân vật: .CôCôLệ.
- Sever: Nam Giang
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ

NCC
02-08-2016, 03:26 PM
- Tên Tài Khoản: manhtin2010
- Tên nhân vật: DJTimBaLand
- Sever: Nam Giang
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ

Thảo Nguyên
02-08-2016, 03:27 PM
- Tên Tài Khoản: thaonguyen5594
- Tên nhân vật: ♥__ThảoNguyên__♥
- Sever: Nam Giang
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ

cuabom
02-08-2016, 03:28 PM
- Tên Tài Khoản: sauthienthucb
- Tên nhân vật: Cưa Bom
- Sever: Nam Giang
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ

9 Sợi Lông
02-08-2016, 03:28 PM
- Tên Tài Khoản: kuntd2092
- Tên nhân vật: zPk Thiên Kiêmz
- Sever: Nam Giang
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ

Lệ phải phai
02-08-2016, 03:29 PM
- Tên Tài Khoản: tungchip3
- Tên nhân vật: . Cò Biết Chi Mô .
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ

LệCôCô
02-08-2016, 03:30 PM
- Tên Tài Khoản: manhtin2014
- Tên nhân vật: Lệ Cô Cô
- Sever: Nam Giang
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ

Bắt xong hiếp
02-08-2016, 03:30 PM
- Tên Tài Khoản: ttml2014
- Tên nhân vật: bắt xong hiếp
- Sever: Nam Giang
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ

Dư Hoài
02-08-2016, 03:33 PM
- Tên Tài Khoản:....... duhoai
- Tên nhân vật: .......... »BarryAllen«
- Sever: .......... Ỷ Thiên
- Skill 01 là:... Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là:... Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là:... Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là:... Quan Âm Quyết - Nga My
- Skill 05 là:... Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

ChuộtBạch
02-08-2016, 03:33 PM
- Tên Tài Khoản: cb1999
- Tên nhân vật: ♥ChuộtBạch♥
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga My
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

Nhat Nam
02-08-2016, 03:34 PM
- Tên Tài Khoản:nhatnam195
- Tên nhân vật: NamBe[♥]
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết - Nga My
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

Đăng Khoa DOU
02-08-2016, 03:34 PM
- Tên Tài Khoản:nhokbin02022
- Tên nhân vật: HọNguyễnTênKhoa
- Sever: ỷ thiên
- Skill 01 là:Đao kiếm quy chân
- Skill 02 là: nhất khí tam thanh
- Skill 03 là:vương giả vô địch
- Skill 04 là:quan âm quyết
- Skill 05 là: kim cang chí vĩ

Bé Bỉm Bi Lô
02-08-2016, 03:34 PM
- Tên Tài Khoản: daikabimmmm
- Tên nhân vật: Si•Líp•Hồng
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga My
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

Cảnh Cảnh
02-08-2016, 03:36 PM
- Tên Tài Khoản:....... canhcanh1
- Tên nhân vật: .......... CanhCánhTrongLòng
- Sever: .......... Ỷ Thiên
- Skill 01 là:... Đao Kiếm Quy Chân . Nhạn Linh
- Skill 02 là:... Nhất Khí Tam Thanh . Võ Đang
- Skill 03 là:... Vương Giả Vô Địch . Thiên Vương
- Skill 04 là:... Quan Âm Quyết . Nga My
- Skill 05 là:... Kim Cang Chí Vĩ . Hoa Sơn

Thắng751
02-08-2016, 03:45 PM
Tên Tk: cau2nongtinh1
Tên NV: ◄Ls►HoàngLãoTà◄
Sever : Tương Dương- Ỷ Thiên
Skill 1 : Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
Skill 2 : Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
Skill 3 : Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
Skill 4: Quan Âm Quyết - Nga Mi
Skill 5: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

ktruong1995
02-08-2016, 03:50 PM
Tên Tài Khoản: ktruong1995
Tên Nhân Vật: Dont_Say_Anything
Server: Tương Dương - ỷ Thiên
Skill 01 là: đao kiếm quy chân
Skill 02 là: Nhất kiếm tam thanh
Skill 03 là: Vương giả vô địch
Skill 04 là: Quan âm quyết
Skill 05 là: Kim cang chí vĩ

graty
02-08-2016, 03:50 PM
- Tên Tài Khoản:graty199
- Tên nhân vật: graty
- Sever: Tương Dương - Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là:Nhất Kiếm Tam Thanh
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết
- Skill 05 là:Kim Quan Chí Vĩ

Pi Giang
02-08-2016, 03:50 PM
Tên Tk: pigiang1597
Tên NV: TuyếtDiệpLạc
Sever : Tương Dương- Ỷ Thiên
Skill 1 : Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
Skill 2 : Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
Skill 3 : Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
Skill 4: Quan Âm Quyết - Nga Mi
Skill 5: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

Acc_ 1
02-08-2016, 03:52 PM
- Tên Tài Khoản:gacon_vip01
- Tên nhân vật: Acc_1
- Sever: Tương Dương - Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là:Nhất Kiếm Tam Thanh
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết
- Skill 05 là:Kim Quan Chí Vĩ

o Sợ Chết o
02-08-2016, 03:53 PM
- Tên Tài Khoản:vn4sochet
- Tên nhân vật: oFoDo
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ

APK
02-08-2016, 03:54 PM
- Tên Tài Khoản:gacon_vip11
- Tên nhân vật: APKTVS
- Sever: Tương Dương - Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là:Nhất Kiếm Tam Thanh
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết
- Skill 05 là:Kim Quan Chí Vĩ

ko nhớ tên 3
02-08-2016, 03:56 PM
- Tên Tài Khoản : suachua95
- Tên nhân vật : Gà.Bay..No1
- Sever : Ỷ Thiên
- Skill 01 là : Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn linh
- Skill 02 là : Nhất Khí Tam Thanh - Võ đang
- Skill 03 là : Vương Giả Vô Địch - Thiên vương
- Skill 04 là : Quan Âm Quyết - Nga my
- Skill 05 là : Kim Cang Chí Vĩ - Hoa sơn

Trọng Toàn
02-08-2016, 04:00 PM
Chào các nhân sĩ thân mến !

Thế giới trong Ngạo Kiếm có rất nhiều kỹ năng khác nhau trong từng môn phái có thể bạn đã từng trải qua. Khi tham gia một số sự kiện trong game bạn sẽ nhận được từng kỹ năng theo cấp độ nhất định.

Bây giờ BQT tổ chức sự kiện "Thông Thạo Ngạo Kiếm" để các bạn có thể gợi nhớ tên của một trong các kỹ năng mà mình đã từng sử dụng nhé.


http://i.imgur.com/l3VaQJu.pnghttp://images.gosu.vn/uploads/163_forum/DoiTuong.jpg
Tất cả nhân sĩ chơi game Ngạo Kiếm Vô Song.

http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/ThoiGian.jpg
Bắt đầu: 14h00 ngày 02/08/2016.
Kết thúc: 14h00 ngày 05/08/2016.

http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/NoiDung.jpg
- Nhiệm vụ của các nhân sĩ là đoán chính xác tên kỹ năng và môn phái của 5 hình skill bên dưới:

http://i.imgur.com/MxohusP.png

- Sau khi đã đoán được tên, môn phái các nhân sĩ hãy trả lời tại topic này theo mẫu:

http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/GiaiThuong.jpg
- 05 Gói QuàThiếu Niên Anh Hùng sẽ dành cho 5 bạn bạn có bài đăng chính xác và sớm nhất.
- 5 Túi quà Ngọa Hổ dành cho 5 bạn có bài đăng chính xác và là những bài đăng cuối cùng.
- 10 gói quà May Mắn dành cho 10 bạn tham gia may mắn ở các vị trí # 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100.

[-XLưu Ý:
- Không dùng nick clone để spam bài tham dự.
- Nhiều yêu kỹ năng trông hình ảnh sẽ gần giống nhau nhưng tên khác nhau, các bạn hãy phân biệt thật kỹ.
- Câu trả lời có thể viết không dấu nhưng phải đúng chính tả và đồng bộ (ko dấu ko dấu hết, có dấu thì phải có dấu hết).
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện lên. Vì vậy các bạn hãy cẩn thận khi đăng bài.
Kính Bút


- Tên Tài Khoản:toanho
- Tên nhân vật: ---Hổ---
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết - Nga Mi
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

hotboypy
02-08-2016, 04:20 PM
- Tên Tài Khoản:hotboypy01
- Tên nhân vật: xKiệt*Hàox
- Sever: Ỷ thiên
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Nhân - Nhạn Linh
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết - Nga Mi
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

HNThành
02-08-2016, 04:27 PM
- Tên Tài Khoản:01682980258
- Tên nhân vật: ♪Sói♪
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khi Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Gia Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga My
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

ĐăngQuang11
02-08-2016, 04:33 PM
Tên Tài khoản : dangquang821997
Tên Nhân Vật : MộcQuếAnhhhh
Sever Ỷ Thiên
Skill 01 là : Đao kiếm quy chân -Nhạn Linh
Skill 02 là : Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
Skill 03 là : Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
Skill 04 là : Quan Âm Quyết - Nga My
Skill 05 là :Kim Cang Chí Vỹ - Hoa sơn

Bách Bớp
02-08-2016, 04:36 PM
- Tên Tài Khoản:quyxu1999x
- Tên nhân vật: KOTEX_HútMáu
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khi Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Gia Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga My
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

KimHuyềnVũ
02-08-2016, 04:38 PM
Tên Tài Khoản:qanh2222
- Tên nhân vật: KimHuyềnVũ2
- Sever: Tiềm long
- Skill 01 là:...Đao kiếm quy chân
- Skill 02 là:...Nhất khí tam thanh
- Skill 03 là:...Vương giả vô địch
- Skill 04 là:...Quan âm quyết
- Skill 05 là: kim cang chí vĩ

HàHương
02-08-2016, 04:39 PM
Tên Tài Khoản:89654444486
- Tên nhân vật: @HàHương@
- Sever: Tiềm long
- Skill 01 là:...Đao kiếm quy chân
- Skill 02 là:...Nhất khí tam thanh
- Skill 03 là:...Vương giả vô địch
- Skill 04 là:...Quan âm quyết
- Skill 05 là: kim cang chí vĩ

Huỳnh Đạt 21
02-08-2016, 05:00 PM
Tên Tài Khoản: huynhtandat22191
Tên nhân vật: ◙TriệuTửLong◙
Sever: Ỷ Thiên
Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Ngay Mi
Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

Fan NKVS 2550
02-08-2016, 05:24 PM
_anhyeuem841982
_TiênÔng♣BắtHến
_Ỷ Thiên
_Skill1 Là-Vô Địch Trảm
_Skill2 Là- Nhất Khí Tam Thanh
_Skill3 Là-Vương Giả Vô Địch
_Skill4 Là-Quan Âm Quyết
_Skill5 Là - Kim Cang Chí Vĩ

Vũ Thành An
02-08-2016, 05:35 PM
- Tên Tài Khoản: anchivas88
- Tên nhân vật: Thần*Sức*Mạnh
- Sever: ỷ thiên
- Skill 01 là: Đao kiếm quy chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất khí tam thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương giả vô địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan âm quyết - Nga My
- Skill 05 là: Kim cang chí vĩ - Hoa Sơn

CHem Gio
02-08-2016, 05:36 PM
- Tên Tài Khoản : yamahaqb
- Tên nhân vật: FXDQB
- Sever: Cái bang
- Skill 01 là: đao kiếm quy nguyên
- Skill 02 là: nhất khí tam thanh
- Skill 03 là: vương giả vô địch
- Skill 04 là:quan âm quyết
- Skill 05 là: kim cang chi vĩ

Tucuman
02-08-2016, 05:49 PM
- Tên Tài Khoản:tucuman1 .
- Tên nhân vật: RảnhHáng .
- Sever: Ngạo Thế.
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh.
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang.
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương.
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết - Nga Mi
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn.

Bin_Nguyen
02-08-2016, 06:12 PM
- Tên Tài Khoản: chatnhatpk1
- Tên nhân vật: EbaSee
- Sever: Ngạo Thế
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga My
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

Le Quoc khanh
02-08-2016, 06:22 PM
Tên Tài Khoản: ngaydai1
- Tên nhân vật: [TP]Thix♥Nha
- Sever: Tiềm Long
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân (Nhạn Linh )
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh (Võ Đang )
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch (Thiên Vương)
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết (Nga Mi )
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ ( Hoa Sơn )

hoang huu phuoc
02-08-2016, 06:22 PM
- Tên Tài Khoản: huuphuoc1984
- Tên nhân vật: thầnthoạicáibang
- Sever: lãng vân
- Skill 01 là: đao kiếm quy chân - nhạn linh
- Skill 02 là: nhất khi tam thanh - võ đang
- Skill 03 là: vương giả vô địch - thiên vương
- Skill 04 là: quan âm quyết - nga mi
- Skill 05 là: kim cang chí vĩ - hoa sơn

Dũngzzz
02-08-2016, 06:23 PM
Tên Tài Khoản:tranhuudao
- Tên nhân vật: O_MrKen_O
- Sever: Ngạo thế
- Skill 01 là: - Đao Kiếm Quy Chân ( Nhạn Linh )
- Skill 02 là: - Nhất Khí Tam Thanh ( Võ Đang )
- Skill 03 là: - Vương Giả Vô Địch ( Thiên Vương )
- Skill 04 là: - Quan Âm Quyết ( Nga Mi )
- Skill 05 là: - Kim Cang Chí Vĩ ( Hoa Sơn )

YooShiJin
02-08-2016, 06:28 PM
- Tên Tài Khoản: travinhtvf5
- Tên nhân vật: ☻(¯•.ۣۜJin.•¯)☻
- Sever: Tiềm Long
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân-Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Khanh- Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch- Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết-Nga My
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ-Hoa Sơn

Hoàng Qui
02-08-2016, 06:30 PM
- Tên Tài Khoản:tvnet3000
- Tên nhân vật: [TP]CườngCon
- Sever: Tiềm Long
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân (Nhạn Linh)
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh (Võ Đang)
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch (Thiên Vương)
- Skill 04 là:Quang Âm Quyết (Nga Mi)
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ (Hoa Sơn)

huynh tien phong
02-08-2016, 06:51 PM
- Tên Tài Khoản:boyphongtv321
- Tên nhân vật: ÔngNộiThằngVũ
- Sever: ..Tiềm Long
- Skill 01 là:...Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là:...Nhất Khí Tam Thanh
- Skill 03 là:...Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là:...Quan Âm Quyết
- Skill 05 là:...Kim Cang Chí Vĩ

YeeuVoLinh
02-08-2016, 07:22 PM
- Tên Tài Khoản:lieumang99
- Tên nhân vật: Lieumang22
- Sever: LăngVân
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ

Phong TN
02-08-2016, 07:33 PM
-Tên Tài Khoản : nikezoom
-Tên Nhân Vật : Zoom.Pegasus
-Sever : Ỷ Thiên Cụm Tương Dương
-Skill 01 Là :Đao Kiếm Quy Chân _ Nhạn Linh
-SKill 02 Là : Nhất Khí Tam Thanh _ Võ Đang
-Skill 03 Là :Vương Giả Vô Địch _ Thiên Vương
-Skill 04 Là : Quan Âm Quyết _ Nga My
-Skill 05 Là : Kim Cang Chí Vĩ _ Hoa Sơn

aimadeptraivay
02-08-2016, 08:50 PM
- Tên Tài Khoản:tuanphan995
- Tên nhân vật: ♥♥AnhHùngCờLao♥♥
- Sever: Ỷ thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất khí tam thanh - võ đang
- Skill 03 là:Vương giả vô địch - thiên vương
- Skill 04 là:Quan âm quyết - Nga Mi
- Skill 05 là:Kim cang chí vĩ - Hoa sơn

My SenD
02-08-2016, 09:02 PM
Tên Tài Khoản: dkhanhdr11
Tên Nhân vật: nvtny
Server: Ỷ Thiên
Skill 1 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
Skill 2 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
Skill 3 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
Skill 4 là: Quan Âm Quyết - Nga My
Skill 5 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

HaimK
02-08-2016, 10:17 PM
- Tên Tài Khoản: 0943667993
- Tên nhân vật: LụcChỉCầmTăm
- Sever: Xích Long
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết - Nga My
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

VitCOnwOw
02-08-2016, 10:18 PM
- Tên Tài Khoản: 09744588xx
- Tên nhân vật: ChuChỉNhược(^_^)
- Sever: Xích Long
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết - Nga My
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

QuậtLan
02-08-2016, 10:19 PM
- Tên Tài Khoản: 096235xxxx
- Tên nhân vật: QuậtLan
- Sever: Xích Long
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết - Nga My
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

BEETŨN
02-08-2016, 10:32 PM
- Tên Tài Khoản: huynhtiencanh8
- Tên nhân vật: ♂๖ۣۜNkóc๖ۣۜTũn
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga Mi
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

Kkaka
02-08-2016, 10:33 PM
- Tên Tài Khoản: huynhtiencanh9
- Tên nhân vật: NguyễnTrúcĐào
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga Mi
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

MaTìnhTk
02-08-2016, 10:34 PM
- Tên Tài Khoản: huynhtiencanh6
- Tên nhân vật: GọiMãiTênEM►
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - Nga Mi
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

binh1996
02-08-2016, 11:42 PM
tên tài khoảng:provip22229
Tên nhân vật:xZngmiZx
Sever:Ỷ thiên
Skill 01 là : Đao kiếm quy chân
Skill 02 là : Nhất khí tam thanh
Skill 03 là : Vương giả vô địch
Skill 04 là : Quan âm quyết
Skill 05 là : Kim cang chí vĩ

_MVP_
03-08-2016, 01:26 AM
Tên TK: yeuem1004
Tên NV: ๖ۣۜMvP_๖ۣۜForever
Sever: Ngạo Thế - Dương Châu
Skill 1: Đao Kiếm Quy Chân
Skill 2: Nhất Khí Tam Thanh
Skill 3: Vương Giả Vô Địch
Skill 4: Quan Âm Quyết
Skill 5: Kim Cang Chí Vĩ

JAVFullHD
03-08-2016, 02:08 AM
Tk : nguyen1thth
Nv : [VN]HacLongHoChua
Skill 1: Đao Kiếm Quy Chân
Skill 2: Nhất Khí tam thanh
Skill 3: Vương Giả Vô Địch
Skill 4: Quan âm Quyết
Skill 5: Kim Cang Chí Vĩ

xXxSauDoixXx
03-08-2016, 08:23 AM
- Tên Tài Khoản:pleikufifa113
- Tên nhân vật: xXxSauDoixXx
- Sever: ngạo thế
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân - NHẠN LINH
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh - VÕ ĐANG
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch - THIÊN VƯƠNG
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết - NGA MI
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ - HOA SƠN

XíchLuyện
03-08-2016, 10:27 AM
Tên Tài Khoản: quangtien062
Tên Nhân Vật :.Xích.Luyện.
Sever: Ỷ Thiên
Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
Skill 04 là:Quan Âm Quyết - Nga Mi
Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

Whis
03-08-2016, 10:36 AM
- Tên Tài Khoản: PostGasWhis
- Tên nhân vật: ☻(¯•.ۣۜWhis.•¯)☻
- Sever: Tiềm Long
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân - môn phái Nhạn Linh
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh - môn phái Võ Đang
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch - môn phái Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết - môn phái Nga Mi
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ - môn phái Hoa Sơn

Số 2
03-08-2016, 10:38 AM
- Tên Tài Khoản: bienkinhtv1
- Tên nhân vật: ۣۜSố-I
- Sever: Tiềm Long
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân - môn phái Nhạn Linh
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh - môn phái Võ Đang
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch - môn phái Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết - môn phái Nga Mi
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ - môn phái Hoa Sơn

Số 1
03-08-2016, 10:41 AM
- Tên Tài Khoản: khaitvf2
- Tên nhân vật: ☻(¯•ۣۜKhải•¯)☻
- Sever: Tiềm Long
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân - môn phái Nhạn Linh
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh - môn phái Võ Đang
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch - môn phái Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết - môn phái Nga Mi
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ - môn phái Hoa Sơn

T Khải
03-08-2016, 10:44 AM
Tên Tài Khoản: bienkinhtv0
- Tên nhân vật: ۣۜSố-0
- Sever: Tiềm Long
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân - môn phái Nhạn Linh
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh - môn phái Võ Đang
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch - môn phái Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết - môn phái Nga Mi
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ - môn phái Hoa Sơn

GàCôngNghiệp
03-08-2016, 11:46 AM
- Tên Tài Khoản:toplangvan1
- Tên nhân vật:YeuVkGà.
- Sever: Tiềm Long
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân-Nhạn Linh
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh-Võ Đang
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch-Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết-Nga My
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ-Hoa Sơn

lucbaovanchi
03-08-2016, 12:27 PM
- Tên tài khoản: lucbaovanchi
- Tên nhân vật: ZTốQuỳnhZ
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao kiếm quy chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Nhất khí tam thanh - Võ Đang
- Skill 03 là: Vương giả vô địch - Thiên Vương
- Skill 04 là: Quan âm quyết - Nga Mi
- Skill 05 là: Kim cang chí vĩ - Hoa Sơn

ThaiTu
03-08-2016, 03:32 PM
- Tên Tài Khoản:ltdhtv35( tài khoản của cổng gosu).
- Tên nhân vật: Mr♣Thái
- Sever: Xích Long
- Skill 01 là: Đao kiếm qui Nhân - Nhạn linh
- Skill 02 là: Nhất khí tam thanh- Võ đang
- Skill 03 là: Vương giả vô địch- thiên vương
- Skill 04 là: Quan âm quyết- nga my
- Skill 05 là: Kim cang chí vĩnh- hoa sơn

xuancho
03-08-2016, 06:05 PM
- Tên Tài Khoản:kthuatso0
- Tên nhân vật: TênLonJBH
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là: Đao Kiếm Quy Chân
- Skill 02 là: Nhất Khí Tam Thanh
- Skill 03 là: Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là: Quan Âm Quyết
- Skill 05 là: Kim Cang Chí Vĩ

Quyettuyet
03-08-2016, 06:23 PM
- Tên Tài Khoản: phamthituyetquyet3
- Tên nhân vật: ☺KiD♠Tý☺GL
- Sever: Ngạo Thế
- Skill 01 là:Đao Kiếm Quy Chân - Nhạn Linh
- Skill 02 là:Nhất Khí Tam Thanh - Võ Đang
- Skill 03 là:Vương Gỉả Vô Địch - Thiên Vương
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết - Nga My
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ - Hoa Sơn

Fuzzy
04-08-2016, 11:19 PM
Tên tài khoản: zrytrung
Tên nhân vật: FanCuồng
Sever: Ỷ thiên
Skill 1: đao kiếm quy chân
Skill 2: nhất khí tam thanh
Skill 3: vương giả vô địch
Skill 4: quan âm quyết
Skill 5: kim cang chí vĩ

minhanh1
04-08-2016, 11:39 PM
-Tên Tài Khoản : minhanh1703
-Tên Nhân Vật: ...VạnLý...
-Sever: Ỷ thiên
-Skill 01 là :Đao Kiếm Quy Nhân - Nhạn Linh
-Skill 02 là :Nhất Kiếm Tam Thanh - Võ Đang
-Skill 03 là :Vương Giả Vô Địch - Thiên Vương
-Skill 04 là :Quan Âm Quyết - Nga my
-Skill 05 là :Kim Cang Chí Vĩ - Hoa sơn

DUO1985
05-08-2016, 02:23 PM
- Tên Tài Khoản:thethoisaoku00001
- Tên nhân vật: ♥MộtPhátNátSọ♥
- Sever: Ỷ Thiên
- Skill 01 là:Nhất Khí Tam Thanh
- Skill 02 là:Vô Địch Chảm
- Skill 03 là:Vương Giả Vô Địch
- Skill 04 là:Quan Âm Quyết
- Skill 05 là:Kim Cang Chí Vĩ