PDA

View Full Version : mong mod hay ad vào giải quyết giúp sv VÕ THÁNHDUNGLADAPok
17-09-2016, 10:52 PM
Tình hình là vừa mua 5 vạn 4000 vàng sv võ thánh lúc chiều và tới bây giờ 10h log vào thì bị khóa tài khoản
mong có câu trả lời

Nam Cung Nhạc
23-09-2016, 04:32 PM
Tình hình là vừa mua 5 vạn 4000 vàng sv võ thánh lúc chiều và tới bây giờ 10h log vào thì bị khóa tài khoản
mong có câu trả lời

Chào bạn!
Để có thể hỗ trợ trường hợp này BQT cần kiểm tra file hệ thống tài khoản của bạn. Vì vậy để được hỗ trợ sớm nhất vấn đề này bạn giúp BQT thực hiện các bước sau:
B1- Truy nhập vào trang http://hotro.duo.vn và đăng nhập bằng tài khoản của Bạn
B2- Chọn Gửi yêu cầu ( biểu tượng hình hòm thư phía bên trái). Sau đó chọn Loại yêu cầu "Các vấn đề khác"
B3- Điền các thông tin theo yêu cầu nhấn "Gửi Yêu Cầu" để kết thúc việc gửi yêu cầu hỗ trợ.

BQT sẽ sớm có thông tin phản hồi đến bạn chậm nhất là 24h kể tử thời điểm bạn gửi yêu cầu ( không áp dụng cho ngày lễ hoặc nghỉ).

Cám ơn
Thân!!!