PDA

View Full Version : Cần giải quyết gấp sv võ thánhDUNGLADAPok
17-09-2016, 10:52 PM
Tình hình là vừa mua 5 vạn 4000 vàng sv võ thánh lúc chiều và tới bây giờ 10h log vào thì bị khóa tài khoản
mong có câu trả lời

BátĐạtNhĩĐa
02-10-2016, 06:07 PM
Thằng bán vàng nó gửi hỗ trợ là tài khoản bạn hack nên nó khóa lại :))