PDA

View Full Version : Hỗ trợ kiểu DUO: Nhà Phát Hành games "ĐỘC ĐÁO NHẤT VIỆT NAM"_StarAngel_
30-09-2016, 10:54 AM
Xin hỏi đã có ai lên được ấn 9 có 30 ngày chưa?
Với DUO thì mỗi khi bị "BÍ TỪ" thì họ chỉ cần trả lời ĐẠI kiểu dạng "Xác suất", "Sự May Mắn", v.v. là xong...
Chăm sóc khách hàng kiểu Duo! :brick:

http://i1359.photobucket.com/albums/q788/namnguyen1977/GM%20Duo_zpsdfyy2w48.jpg (http://s1359.photobucket.com/user/namnguyen1977/media/GM%20Duo_zpsdfyy2w48.jpg.html)

Anh hùng rơm
17-10-2016, 01:58 AM
Bị tương tự..Còn 80 điểm lên đô ý mà đánh 10 ván trong top 16 vẫn ko lên :sad: