PDA

View Full Version : Liên quan đến trích tinh lâu..Anh hùng rơm
17-10-2016, 01:39 AM
Theo m thấy TTL không hợp lí ở chỗ những top sv pt lại với nhau thì các team khác sẽ không có đất để chơi để tiến sâu hơn gây tình trạng nản và không mún đánh các vòng còn lại..M thấy nên chia team đổi địch với nhau có tổng công lực chênh nhau không quá 50 hay 100 chẳng hạn hay tổng công lực của team không quá 1000,1500 tùy theo sv mở cửa bao lâu..Như vậy sẽ công bằng hơn và những trận giao tranh gây cấn hơn là vào gặp top 1 đập queo