PDA

View Full Version : [Sự Kiện] Đoán Tên Kỹ NăngNam Cung Nhạc
03-11-2016, 09:47 AM
Chào các nhân sĩ thân mến !

Thế giới trong Ngạo Kiếm có rất nhiều kỹ năng khác nhau trong từng môn phái có thể bạn đã từng trải qua. Khi tham gia một số sự kiện trong game bạn sẽ nhận được từng kỹ năng theo cấp độ nhất định.

Bây giờ BQT tổ chức sự kiện "Đoán Tên Kỹ Năng" để các bạn có thể gợi nhớ tên của một trong các kỹ năng mà mình đã từng sử dụng nhé.


http://i.imgur.com/paWFBzF.jpghttp://images.gosu.vn/uploads/163_forum/DoiTuong.jpg
Tất cả nhân sĩ chơi game Ngạo Kiếm Vô Song.

http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/ThoiGian.jpg
Bắt đầu: 14h00 ngày 03/11/2016.
Kết thúc: 14h00 ngày 06/11/2016.

http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/NoiDung.jpg
- Nhiệm vụ của các nhân sĩ là đoán chính xác tên kỹ năng và môn phái của 5 hình skill bên dưới:

http://i.imgur.com/Zo6wupd.png

- Sau khi đã đoán được tên, môn phái các nhân sĩ hãy trả lời tại topic này theo mẫu:

- Tên Tài Khoản:.......
- Tên nhân vật: ..........
- Sever: ..........
- Skill 01 là:...
- Skill 02 là:...
- Skill 03 là:...
- Skill 04 là:...
- Skill 05 là:
...
Ví dụ: - Skill...là: Đả Cẩu Bổng - Cái Bang
http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/GiaiThuong.jpg
- 05 Gói QuàThiếu Niên Anh Hùng sẽ dành cho 5 bạn bạn có bài đăng chính xác và sớm nhất.
- 5 Túi quà Ngọa Hổ dành cho 5 bạn có bài đăng chính xác và là những bài đăng cuối cùng.
- 10 gói quà May Mắn dành cho 10 bạn tham gia may mắn ở các vị trí # 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100.

[-XLưu Ý:
- Không dùng nick clone để spam bài tham dự.
- Nhiều yêu kỹ năng trông hình ảnh sẽ gần giống nhau nhưng tên khác nhau, các bạn hãy phân biệt thật kỹ.
- Câu trả lời có thể viết không dấu nhưng phải đúng chính tả và đồng bộ (ko dấu ko dấu hết, có dấu thì phải có dấu hết).
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện lên. Vì vậy các bạn hãy cẩn thận khi đăng bài.Kính Bút

MaxPy
03-11-2016, 02:40 PM
- Tên Tài Khoản: 01689783356
- Tên nhân vật: FA.Jupiter
- Sever: Vô Song
- Skill 01 là: Sư tử hống - Thiếu Lâm
- Skill 02 là: Thiên Vương chiến ý - Thiên Vương
- Skill 03 là: Giang thành phi hoa-Đào hoa đảo
- Skill 04 là:Phật từ tâm hựu - Nga My
- Skill 05 là: Du Long Quyết - Cái Bang

Phongtrankysu
03-11-2016, 02:43 PM
- Tên Tài Khoản:antonynoabc1
- Tên nhân vật: Hùng_Phá_Thiên
- Sever: Chí Tôn
- Skill 01 là:Sư Tử Hống-Thiếu Lâm
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý-Thiên Vương
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa-Đào Hoa Đảo
- Skill 04 là:Phật Từ Tâm Hựu-Nga My
- Skill 05 là:Du Long Huyết-Cái Bang

ACECớm
03-11-2016, 02:44 PM
- Tên Tài Khoản:hoangdang81368
- Tên nhân vật: ACE...Cớm
- Sever: Võ Thánh
- Skill 01 là: Sư Tử Hống
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là: Du Long Quyết

CôngChúaNướcKimx
03-11-2016, 02:51 PM
- Tên Tài Khoản: trunggg94
- Tên nhân vật: CôngChúaNướcKimx
- Sever: Võ Thánh
- Skill 01 là:Hầu Tử Đại Hống
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là: Du Long Quyết

Vo Hao
03-11-2016, 02:52 PM
- Tên Tài Khoản: keyone1992
- Tên nhân vật: _VõHảo_
- Sever: Vô Song
- Skill 01 là:Sư Tử Hống
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là:Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là:Du Long Quyết

ngocbeo84
03-11-2016, 02:53 PM
- Tên Tài Khoản: ngocbeo84
- Tên nhân vật: BongGau_XL
- Sever: Xích Long
- Skill 01 là: Hầu Tử Đại Hống
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là: Du Long Quyết

tracduong
03-11-2016, 02:55 PM
- Tên Tài Khoản: tracduong995bn
- Tên nhân vật: ◄Bố_Già►
- Sever: Võ Thánh
- Skill 01 là: Hầu Tử Đại Hống
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là: Phật Tử Tâm Hựu
- Skill 05 là: Du Long Quyết

VuNu
03-11-2016, 02:55 PM
- Tên Tài Khoản:dkn1111
- Tên nhân vật: •YếnTiểuVũ
- Sever: Võ Thánh
- Skill 01 là:Hầu Tử Đại Hống
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là:Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là:Du Long Quyết

Trung Đặng
03-11-2016, 03:01 PM
- Tên Tài Khoản: trungg94
- Tên nhân vật: Boss♂
- Sever: Võ Thánh
- Skill 01 là: Hầu Tử Đại Hống - Nhạn Linh
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý - Thiên Vương
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa - Đào Hoa Đảo
- Skill 04 là:Phật Từ Tâm Hựu - Nga My
- Skill 05 là:Du Long Quyết - Cái Bang

Nguyễn Minh Hiếuzz
03-11-2016, 03:10 PM
- Tên Tài Khoản:vosong1stnb
- Tên nhân vật: ♫_Cậu2.pk_♫
- Sever: vô song
- Skill 01 là:Hầu tử đại hống - Nhạn Linh
- Skill 02 là:Thiên vương chiến ý - Thiên Vương
- Skill 03 là:Giang thành phi hoa - Đào Hoa Đảo
- Skill 04 là:Phật từ tâm hựu - Nga my
- Skill 05 là: Du long quyết -Cái bang

Nguyễn Tuấn Danh
03-11-2016, 03:24 PM
Tên Tài khoản: nguyentuandanh
Tên nhân vật: ◄No.1
Sever: Vô Song
Skill 1 là: Hầu Tử Đại Hống
Skill 2 là: Thiên Vương Chiến Ý
Skill 3 là: Giang Thành Phi Hoa
Skill 4 là: Phật Từ Tâm Hựu
Skill 5 là: Du Long Quyết

Côn
03-11-2016, 03:31 PM
- Tên Tài Khoản: uyentam2015
- Tên nhân vật: ...Côn...Thần...
- Sever: Cái bang
- Skill 01 là: Hầu tử đai hống - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Thiên vuwong chiến ý -Thiên Vương
- Skill 03 là: Giang thành phi hoa - Đào hoa đảo
- Skill 04 là: Phật từ tâm hựu - Nga my
- Skill 05 là: Du long quyết - Cái bang

SSAsura
03-11-2016, 03:37 PM
Tên tài khoản: asura1908
Tên nhân vật: SS.Asu
Sever: Vô Song
_Skill 1: Hầu Tử Đại Hống - Nhạn Linh
_Skill 2: Thiên Vương Chiến Ý - Thiên Vương
_Skill 3: Giang Thành Phi Hoa - Đào Hoa Đảo
_Skill 4: Phật Từ Tâm Hựu - Nga My
_Skill 5: Du Long Quyết - Cái Bang

minh nhựt
03-11-2016, 03:51 PM
Tên Tài Khoản:tienxinhtrai147
- Tên nhân vật: Em•Ga
- Sever: Cụm Tương Dương- Vô Son
- Skill 01 là:Hầu Tử Đại Hống
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là:Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là: Du Long Quyết

HUNGXU1007
03-11-2016, 03:54 PM
tên tk:hungxu
tên nhân vật : clonelele
server: võ thánh
skill 1 :sư tử hống
skill 2:thiên vương chiến ý
skill 3 :giang thành phi hoa
skill 4 :phật tâm từ hựu
skill 5 :du long quyết

DũngSiĐa
03-11-2016, 03:56 PM
Tên Tài Khoản:conlagidauem98
- Tên nhân vật: NhớCl
- Sever: Vô Song
- Skill 01 là:Sư Tử Hống
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là:Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là:Du Long Quyết

DKnight92
03-11-2016, 04:03 PM
- Tên Tài Khoản: lamvoils92
- Tên nhân vật: ๖ۣۜChivas
- Sever: Tương Dương - Vô Song
- Skill 01 là: Hầu tử đại hống - Nhạn linh
- Skill 02 là: Thiên vương chiến ý - Thiên vương
- Skill 03 là: Giang thành phi hoa - Đào hoa đảo
- Skill 04 là: Phật từ tâm hựu - Nga my
- Skill 05 là: Du long quyết - Cái bang

Bánh Đậu Xanh
03-11-2016, 04:09 PM
tên tài khoản: limited
tên nhân vật: ĐinhHoàngBảoNhi
server: vô song
skill 1 là: Hầu tử đại hống - Nhạn linh
skill 2 là: Thiên vương chiến ý - Thiên vương
skill 3 là: Giang thành phi hoa - Đào hoa đảo
skill 4 là: Phật từ tâm hựu - Nga mi
skill 5 là: Du long quyết - Cái bang

thuy trang123
03-11-2016, 04:17 PM
Chào các nhân sĩ thân mến !

Thế giới trong Ngạo Kiếm có rất nhiều kỹ năng khác nhau trong từng môn phái có thể bạn đã từng trải qua. Khi tham gia một số sự kiện trong game bạn sẽ nhận được từng kỹ năng theo cấp độ nhất định.

Bây giờ BQT tổ chức sự kiện "Đoán Tên Kỹ Năng" để các bạn có thể gợi nhớ tên của một trong các kỹ năng mà mình đã từng sử dụng nhé.


http://i.imgur.com/paWFBzF.jpghttp://images.gosu.vn/uploads/163_forum/DoiTuong.jpg
Tất cả nhân sĩ chơi game Ngạo Kiếm Vô Song.

http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/ThoiGian.jpg
Bắt đầu: 14h00 ngày 03/11/2016.
Kết thúc: 14h00 ngày 06/11/2016.

http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/NoiDung.jpg
- Nhiệm vụ của các nhân sĩ là đoán chính xác tên kỹ năng và môn phái của 5 hình skill bên dưới:

http://i.imgur.com/Zo6wupd.png

- Sau khi đã đoán được tên, môn phái các nhân sĩ hãy trả lời tại topic này theo mẫu:

http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/GiaiThuong.jpg
- 05 Gói QuàThiếu Niên Anh Hùng sẽ dành cho 5 bạn bạn có bài đăng chính xác và sớm nhất.
- 5 Túi quà Ngọa Hổ dành cho 5 bạn có bài đăng chính xác và là những bài đăng cuối cùng.
- 10 gói quà May Mắn dành cho 10 bạn tham gia may mắn ở các vị trí # 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100.

[-XLưu Ý:
- Không dùng nick clone để spam bài tham dự.
- Nhiều yêu kỹ năng trông hình ảnh sẽ gần giống nhau nhưng tên khác nhau, các bạn hãy phân biệt thật kỹ.
- Câu trả lời có thể viết không dấu nhưng phải đúng chính tả và đồng bộ (ko dấu ko dấu hết, có dấu thì phải có dấu hết).
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện lên. Vì vậy các bạn hãy cẩn thận khi đăng bài.Kính Bút- Tên Tài Khoản:bo2711
- Tên nhân vật: BoXinh
- Sever: vo thanh
- Skill 01 là:sư tử hống-thiếu lâm
- Skill 02 là:thiên vương chiến ý-thiên vương
- Skill 03 là:giang thành phi hoa-đào hoa đảo
- Skill 04 là:phật từ tâm hựu-nga my
- Skill 05 là:du long quyết-cái bang

CongCongCOng
03-11-2016, 04:22 PM
- Tên Tài Khoản:congnhi2403
- Tên nhân vật: ♀VõThậnTriệuVân♀
- Sever: Võ Thánh
- Skill 01 là:Hầu Tử Đại Hống
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là:Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là:Du Long Quyết

thùy trang
03-11-2016, 04:59 PM
Tên Tài Khoản:thuytrang2001
Tên nhân vật: CkNhut
Sever: Tương dương - Vô Song
Skill 01 là:Hầu Tử Đại Hống-Nhạn Linh
Skill 02 là:Thiên Vương Chiến ý-Thiên Vương
Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa - Đào Hoa Đảo
Skill 04 là:Phật Từ Tâm Hựu -Nga My
Skill 05 là: Du Long Quyết -Cái Bang

TrungMinh0
03-11-2016, 05:03 PM
- Tên Tài Khoản:nh0ckpro0132
- Tên nhân vật: xUnLuckyx
- Sever: Vô Song
- Skill 01 là:Hầu Tử Đại Hống
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là:Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là:Du Long Quyết

TrungHoang
03-11-2016, 05:04 PM
- Tên Tài Khoản:nh0ckpro0133
- Tên nhân vật: xZkUnLuckyx
- Sever: Vô Song
- Skill 01 là:Hầu Tử Đại Hống
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là:Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là:Du Long Quyết

minhanh1
03-11-2016, 05:09 PM
-Tên Tài Khoản: minhanh1703
-Tên Nhân Vật: ♣VạnLýĐộcHành♣
-Sever: Vô Song
-Skill 01 là : Sư Tử Hống - Thiếu Lâm
-Skill 02 là : Thiên Vương Chiến Ý - Thiên Vương
-Skill 03 là : Giang Thành Phi Hoa - Đào Hoa Đảo
-Skill 04 là : Phật Từ Tâm Hựu - Nga My
-Skill 05 là : Du Long Quyết - Cái Bang

Tuyết Lệ Hàn
03-11-2016, 05:11 PM
- Tên Tài Khoản: namgk21051995
- Tên nhân vật: ♀TuyếtLệHàn♀
- Sever: Võ Thánh
- Skill 01 là: Hầu Tử Đại Hồng của Nhạn Linh
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý của Thiên Vương
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa của Đào Hoa Đảo
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu của Nga My
- Skill 05 là: Du Long Quyết của Cái Bang

Peanuttttttt
03-11-2016, 05:21 PM
- Tên Tài Khoản:xmen003vn
- Tên nhân vật: Peanuttttttt
- Sever: Vô Song
- Skill 01 là:Hầu tử đại hống - Nhạn Linh
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý - Thiên Vương
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa - Đào Hoa Đảo
- Skill 04 là:Phật Từ Tâm Hựu- Nga My
- Skill 05 là:Du Long Quyết - Cái bang

CờHó
03-11-2016, 05:27 PM
- Tên Tài Khoản:hatgat
- Tên nhân vật:PhoMaiConBòCười
- Sever: Vô Song
- Skill 01 là:Hầu Tử Đại Hống
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là:Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là:Du Long Quyết

SongChetCoSo
03-11-2016, 06:04 PM
- Tên Tài Khoản:memoryq
- Tên nhân vật: xSốngChếtCóSố
- Sever: Võ Thánh
- Skill 01 là:Sư Tử Hống
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hữu
- Skill 05 là:Du Long Huyết

Thỏ Đế Đại Nhân
03-11-2016, 06:56 PM
tên tài khoản: meotapboi
tên nhân vật: ˆYuˆ
sever: Vô Song
skill 1: Hầu Tử Đại Hống
skill 2: Thiên Vương Chiến Ý
skill 3: Giang Thành Phi Hoa
skill 4: Phật Tâm Từ Hựu
skill 5: Du Long Quyết

Ba Kích
03-11-2016, 07:43 PM
Tên Tài Khoản:anhkho37
- Tên nhân vật:๖ۣۜBa๖ۣۜKích
- Sever: vô song
- Skill 01 là: Hầu tử đại hống - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Thiên vương chiến ý - Thiên vương
- Skill 03 là: Giang thành phi hoa - Đào Hoa dảo
- Skill 04 là: Phật từ tâm hựu - Nga my
- Skill 05 là: Du long quyết - Cái bang

BầnTăngThíChủ
03-11-2016, 08:02 PM
- Tên Tài Khoản: tuphuochuy123
- Tên nhân vật: BầnTăngThíChủ
Sever: Vô Song
- Skill 01 là: Sư Tử Hống
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là: Du Long Quyết

AnhDung1997
03-11-2016, 08:09 PM
- Tên Tài Khoản:nad611997
- Tên nhân vật:ThichChoiGaiConTrinh
- Sever:Vô Song
- Skill 01 là:Sư Tử Hống
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là:Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là:Du Long Quyết

Dont let me down
03-11-2016, 08:16 PM
- Tên Tài Khoản:Cry_for_five
- Tên nhân vật:poiitttr
- Sever: Vô Song
- Skill 01 là:Sư Tử Hống
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là:Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là:Du Long Quyết

PhướcNguyễn
03-11-2016, 08:18 PM
Tên tài khoản : unoaye25031994
Tên nhân vật : NhấtĐạiYêuNhân
Sever : Võ thánh - Dương Châu
Skill 1 : Hầu tử đại hống - phái nhạn linh
Skill 2 : Thiên vương chiến y - phái thiên vương
Skill 3 : Giang thành phi hoa - phái đào hoa đảo
Skill 4 : Phật từ tâm hậu - phái Nga my
Skill 5 : Du long quyết - phái cái bang

Manh Loi
03-11-2016, 10:56 PM
- Tên Tài Khoản:hotgame24h
- Tên nhân vật: >>Bống...<<
- Sever: Vô Song
- Skill 01 là:Hầu Tử Đại Hống( Nhạn Linh)
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý ( Thiên Vương)
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa ( Đào Hoa Đảo)
- Skill 04 là:Phật Từ Tâm Hựu ( Nga My)
- Skill 05 là:Du Long Quyết ( Cái Bang)

Gấu bông1
03-11-2016, 11:07 PM
-Tên Tài Khoản : downy1
-Tên nhân vật : .Gấu◄Nhòi•Boôm
-Sever : cụm Tương Dương , Vô Song
-Skill 01 là : Hầu Tử Đại Hống
-Skill 02 là : Thiên Vương Chiến Ý
-Skill 03 là : Giang Thành Phi Hoa
-Skill 04 là : Phật Tâm Từ Hựu
-Skill 05 là : Du Long Quyết

Constantinee
04-11-2016, 12:54 AM
- Tên Tài Khoản:....... duhoaii
- Tên nhân vật: .......... »SoáiCa«
- Sever: .......... Vô Song
- Skill 01 là:... Hầu Tử Đại Hống
- Skill 02 là:... Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là:... Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là:... Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là:... Du Long Quyết

Tykki Mikk
04-11-2016, 01:42 AM
- Tên Tài Khoản: khaihuy007
- Tên nhân vật: ►Tykki•Mikk1◄
- Sever: Vô Song
- Skill 01 là: Hầu Tử Đại Hống - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý - Thiên Vương
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa - Đào Hoa Đảo
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu - Nga Mi
- Skill 05 là: Du Long Quyết - Cái Bang

Danh11
04-11-2016, 01:59 AM
- Tên Tài Khoản:taikhoansobon
- Tên nhân vật: !!Cuồng!!
- Sever: Vô Sông (GOSU)
- Skill 01 là:Hầu Tử Đại Hống
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là: Du Long Quyết

Leondias
04-11-2016, 08:01 AM
- Tên Tài Khoản:ggx123456
- Tên nhân vật: -Leon-
- Sever: Võ Thánh
- Skill 01 là:Hầu Tử Đại Hống - Nhạn Linh
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý - Thiên Vương
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa - Đào Hoa Đảo
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu - Nga Mi
- Skill 05 là: Du Long Quyết - Cái Bang

Black_VôSong
04-11-2016, 08:38 AM
- Tên Tài Khoản:tbboobii
- Tên nhân vật: <black>
- Sever: Vô Song
- Skill 01 là:Hầu tử đại hống
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là:Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là:Du Long Quyết

BiSoClose
04-11-2016, 08:41 AM
- Tên Tài Khoản: llthoangbiii
- Tên nhân vật: BiSoClose
- Sever: Vô Song
- Skill 01 là: Hầu Tử Đại Hống
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là: Du Long Quyết

Saker5678
04-11-2016, 09:01 AM
Tên tài khoản : saker5678
Tên nhân vật : >>>Saker<<<
Sever : Vô Song
Skill1 là : Sư Tử Hống- Thiếu Lâm
Skill2 la :Thiên Vương Chiến Ý- Thiên Vương
Skill3 la :Giang Thành Phi Hoa- Đào Hoa Đảo
Skill4 la :Phật Từ Tâm Hựu- Nga My
Skill5 la :Du Long Quyết- Cái Bang

Kiên Nguyễn
04-11-2016, 09:01 AM
Tên tài khoản: kiennt244
Tên nhân vật: ๖ۣۜMẫu๖ۣۜSơn
Sever: Tương Dương - Vô Song
Skill 01 là Hầu Tử Đại Hống
Skill 02 là Thiên Vương Chiến Ý
Skill 03 là Giang Thành Phi Hoa
Skill 04 là Phật Từ Tâm Hựu
Skill 05 là Du long quyết

doideovui
04-11-2016, 09:17 AM
tài khoản : nhatthien414 tên nhân vật : NKVSVD sever: ngáo thế skill 1 là : hầu tử đại hống skill 2 là : thiên vương chiến ý skill 3 là: giang thành phi hoa skill 4 la : phật từ tâm hựu skill 5 là : du long quyết

Gút Văn Boy
04-11-2016, 09:28 AM
-Tên tài khoản : 0971891193
-Tên nhân vật : GútVănBoy
-Sever : Vô Song- Tương Dương
-Skill 01 là : Sư Tử Hống - Thiếu Lâm
-Skill 02 là : Thiên Vương Chiến Ý - Thiên Vương
-Skill 03 là : Giang Thành Phi Hoa - Đào Hoa Đảo
-Skill 04 là : Phật Từ Tâm Hựu - Nga My
-Skill 05 là : Du Long Quyết - Cái Bang

SanGu
04-11-2016, 09:39 AM
- Tên Tài Khoản: vansanh
- Tên nhân vật: SanGu1
- Sever: Võ Thánh
- Skill 01 là: Sư Tử Hống - Thiếu Lâm
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý - Thiên Vương
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa - Đào Hoa Đảo
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu - Nga My
- Skill 05 là: Du Long Quyết - Cái Bang

HaimK
04-11-2016, 09:48 AM
- Tên Tài Khoản: 0943667993
- Tên nhân vật: LụcChỉCầmTăm
- Sever: Xích Long
- Skill 01 là: Hầu Tử Đại Hống - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý - Thiên Vương
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa - Đảo Hoa Đào
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu - Nga My
- Skill 05 là: Du Long Quyết - Cái Bang

VitCOnwOw
04-11-2016, 09:49 AM
- Tên Tài Khoản: 09744588xx
- Tên nhân vật: ChuChỉNhược(^_^)
- Sever: Xích Long
- Skill 01 là: Hầu Tử Đại Hống - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý - Thiên Vương
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa - Đảo Hoa Đào
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu - Nga My
- Skill 05 là: Du Long Quyết - Cái Bang

QuậtLan
04-11-2016, 09:49 AM
- Tên Tài Khoản: 096235xxxx
- Tên nhân vật: QuậtLan
- Sever: Xích Long
- Skill 01 là: Hầu Tử Đại Hống - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý - Thiên Vương
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa - Đảo Hoa Đào
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu - Nga My
- Skill 05 là: Du Long Quyết - Cái Bang

aaa1aaaaa
04-11-2016, 09:50 AM
- Tên Tài Khoản: 0913370147
- Tên nhân vật: aaa1aaaaa
- Sever: Xích Long
- Skill 01 là: Hầu Tử Đại Hống - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý - Thiên Vương
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa - Đảo Hoa Đào
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu - Nga My
- Skill 05 là: Du Long Quyết - Cái Bang

Haiđếntámkýtự
04-11-2016, 09:52 AM
- Tên Tài Khoản: 0974458853
- Tên nhân vật: Haiđếntámkýtự
- Sever: Xích Long
- Skill 01 là: Hầu Tử Đại Hống - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý - Thiên Vương
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa - Đảo Hoa Đào
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu - Nga My
- Skill 05 là: Du Long Quyết - Cái Bang

lebangnt01
04-11-2016, 09:55 AM
- Tên Tài Khoản: thichlachoi090
- Tên nhân vật: LệBăngNT
- Sever: vô song
- Skill 01 là:sư tử hống _ thiếu lâm
- Skill 02 là:thiên vương chiến ý _ thiên vương
- Skill 03 là:giang thành phi hoa _ đào hoa đảo
- Skill 04 là:phật từ tâm hựu _ nga my
- Skill 05 là:du long quyết _ cái bang

lâm nguyễn 1995
04-11-2016, 10:10 AM
- Tên Tài Khoản: laxkyboy1109
- Tên nhân vật: ♥hạonam♥
- Sever: vô song
- Skill 01 là: Hầu Tử Đại Hống - nhạn linh
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý - thiên vương
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa -đào hoa đảo
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu - nga my
- Skill 05 là: Du Long Quyết - cái bang

TúBà
04-11-2016, 10:35 AM
-Tên tài khoản : nhocyeuvk199655
-Tên nhân vật : ->TúBà<-
-Sever : Vô Song
-Skill 1 là : Sư Tử Hống - Thiếu Lâm
-Skill 2 là : Thiên Vương Chiến Ý : Thiên Vương
-Skill 3 là : Giang Thành Phi Hoa : Đào Hoa Đảo
-Skill 4 là : Phật Từ Tâm Hựu : Nga My
-Skill 5 là : Du Long Quyết : Cái Bang

DuLong2000
04-11-2016, 10:40 AM
- Tên Tài Khoản:maihien8118
- Tên nhân vật: ♫MaihuyềnNhi♫
- Sever: Vô Song
- Skill 01 là:Hầu Tử Đại Hống
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là: Du Long Quyết

Bla Bla
04-11-2016, 11:32 AM
Tên Tài Khoản:Holyholy123
- Tên nhân vật: ☻Ngọc♥Thảo☺
- Sever: Vô Song
- Skill 01 là:Hầu Tử Đại Hống - Nhạn Linh
- Skill 02 là:Thiên Vương Chiến Ý - Thiên Vương
- Skill 03 là:Giang Thành Phi Hoa - Đào Hoa Đảo
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu - Nga Mi
- Skill 05 là:Du Long Quyết - Cái Bang

phuongthengoc0123456
04-11-2016, 11:33 AM
- Tên Tài Khoản: phuongthengoc0123456
- Tên nhân vật: KhươngDư
- Sever: Thái Sơn
- Skill 01 là: Hầu Tử Đại Hống - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý - Thiên Vương
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa - Đào Hoa Đảo
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu - Nga My
- Skill 05 là: Du Long Quyết - Cái Bang

Chibichan
04-11-2016, 04:11 PM
- TÊN Tài Khoản : shootvsyou

- Tên Nhân Vật : l_Chibi_l

- Sever : Dương Châu - Võ Thánh

- Skill 1 là : Hầu Tử Đại Hống - Nhạn Linh

- Skill 2 là : Thiên Vương Chiến Ý - Thiên Vương

- Skill 3 là : Giang Thành Phi Hoa - Đào Hoa Đảo

- Skill 4 là : Phật Từ Tâm Hựu - Nga Mi

- Skill 5 là : Du Long Quyết - Cái Bang

2Louis
04-11-2016, 04:49 PM
Tên tài khoản : dajkanambeo
Tên nhân vật : 2Louis
Sever : Tiềm Long
Skill 1 là : Phệ Huyết Thương Khung - Phái Nhạn Linh
Skill 2 là : Thiên Vương Chiến Ý - Phái Thiên Vương
Skill 3 là : Giang Thành Phi Hoa - Phái Đào Hoa Đảo
Skill 4 là : Phật Từ Tâm Hựu - Phái Nga My
Skill 5 là : Du Long Quyết - Phái Cái Bang

Ngưu Công
04-11-2016, 05:34 PM
- Tên Tài Khoản: lttrmxer
- Tên nhân vật: Ngưu*Công
- Sever: Võ Thánh
- Skill 01 là: Hầu Tử Đại Hống
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu
- Skill 05 là: Du Long Quyết

gfjtfrfggh3
04-11-2016, 07:18 PM
- Tên tài khoảng: kumap3113
- Tên nhân vật : CuốnThêm
- Sever : VôSong
- Skill 1 là:Hầu tử đại hống - Nhạn Linh
- Skill 2 là: Thiên vương chiến ý -Thiên vương
- Skill 3 là: Giang thành phi hoa - Đào Hoa Đảo
- Skill 4 là: Phật Từ Tâm Hựu -Nga My
- Skill 5 là:Du Long Quyết -Cái Bang

PhanHuy_VoThanh
05-11-2016, 01:46 AM
- Tên Tài Khoản: phanhuy2009
- Tên nhân vật: HuyTen
- Sever: Võ Thánh
- Skill 01 là: Hầu Tử Đại Hống - Nhạn Linh
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý - Thiên Vương
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa - Đào Hoa Đảo
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu - Nga My
- Skill 05 là: Du Long Quyết - Cái Bang

hieuvl88
06-11-2016, 01:21 AM
- Tên Tài Khoản:hieuvl2017
- Tên nhân vật: Ksor►ACay
- Sever: .vô song
- Skill 01 là:hầu tử đại hóng - nhạn linh
- Skill 02 là: thiên vương chiến ý - thiên vương
- Skill 03 là:giang thành phi hoa - Đào hoa đảo
- Skill 04 là:Phật Từ Tâm Hựu - nga my
- Skill 05 là: du long quyết - cái bang

A Lũn
06-11-2016, 02:25 PM
- Tên Tài Khoản:theoldmonkey2020
- Tên nhân vật: ALũn
- Sever: Chí Tôn
- Skill 01 là: Hầu Tử Đại Hống – Nhạn Linh
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý – Thiên Vương
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa – Đào Hoa Đảo
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu – Nga My
- Skill 05 là: Du Long Quyết – Cái Bang

phh111992
06-11-2016, 02:25 PM
- Tên Tài Khoản: phh111992
- Tên nhân vật: ๖ۣۜVodka
- Sever: Tương Dương- Vô Song
- Skill 01 là: Hầu Tử Đại Hống – Nhạn Linh
- Skill 02 là: Thiên Vương Chiến Ý – Thiên Vương
- Skill 03 là: Giang Thành Phi Hoa – Đào Hoa Đảo
- Skill 04 là: Phật Từ Tâm Hựu – Nga My
- Skill 05 là:Du Long Quyết – Cái Bang

trầnpink
06-11-2016, 02:27 PM
Tên Tài Khoản:tranpinkls
- Tên nhân vật: TrầnPink
- Sever: Võ thánh
- Skill 01 là:Hầu tử đại hống-nhạn linh
- Skill 02 là:Thiên vương ý chí - thiên vương
- Skill 03 là:Giang Thành Phi hoa - đào hoa đảo
- Skill 04 là:phật từ tâm hựu -nga my
- Skill 05 là:Du long quyết -cái bang