PDA

View Full Version : vấn đề quà nạp thẻ 8888 vàngNguyen Linh
29-11-2016, 06:18 PM
tại sao server ỷ thiên đã mở 133 ngày rồi vẫn chỉ nhận thưởng của mốc server 71 ngày.