PDA

View Full Version : [Sự Kiện] Tinh Thông Võ HọcNam Cung Nhạc
10-01-2017, 03:04 PM
Chào các nhân sĩ thân mến !

Thế giới trong Ngạo Kiếm có rất nhiều kỹ năng khác nhau trong từng môn phái có thể bạn đã từng trải qua. Khi tham gia một số sự kiện trong game bạn sẽ nhận được từng kỹ năng theo cấp độ nhất định.

Bây giờ BQT tổ chức sự kiện "Tinh Thông Võ Học" để các bạn có thể gợi nhớ tên của một trong các kỹ năng mà mình đã từng sử dụng nhé.


http://i.imgur.com/X4wiRyK.pnghttp://images.gosu.vn/uploads/163_forum/DoiTuong.jpg
Tất cả nhân sĩ chơi game Ngạo Kiếm Vô Song.

http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/ThoiGian.jpg
Bắt đầu: 14h00 ngày 11/1/2017.
Kết thúc: 14h00 ngày 14/1/2017.

http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/NoiDung.jpg
Event diễn ra trong 4 ngày. BTC sẽ up 3 hình ảnh nhân vật thi triển skill. Nhiệm vụ của người chơi là đoán chính xác tên skill trong ảnh rồi gửi bài thi tại topic theo mẫu:

- Tên Tài Khoản:.......
- Tên nhân vật: ..........
- Sever: ..........
- Skill 1: ...
- Skill 2: ...
- Skill 3: ...

Skill 1:


http://imgur.com/h4jB1Wj.jpg

Skill 2:
http://imgur.com/96m6yI7.jpg

Skill 3:
http://imgur.com/ISY7ymu.jpg

http://images.gosu.vn/uploads/163_forum/GiaiThuong.jpg
- 03 Túi quà Tam Niên sẽ dành cho 3 bạn bạn có đáp án chính xác và sớm nhất.
- 02 Code Vương Giả Vô Song cho 2 bạn có đáp án chính xác và là những bài đăng cuối cùng.
- 03 Túi quà Nhị Niên sẽ dành cho 3 bạn bạn có đáp án chính xác tại các vị trí #15 - 25 - 35.
- 10 Túi Hoạt Lực May Mắn dành cho 10 bạn đáp án chính xác và may mắn ở các vị trí # 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100.

[-XLưu Ý:
- Không dùng nick clone để spam bài tham dự.
- Câu trả lời có thể viết không dấu nhưng phải đúng chính tả và đồng bộ (không dấu thì không dấu hết, có dấu thì phải có dấu hết).
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện lên. Vì vậy các bạn hãy cẩn thận khi đăng bài.


Kính Bút

hieuvl88
11-01-2017, 03:11 PM
- Tên Tài Khoản:hieuvl7
- Tên nhân vật: •Hiếu•Design
- Sever: thần thoại
- Skill 1: Huyết Chiến Bát Phương(thien vương)
- Skill 2:Hoành Tảo Thiên Quân (thieu lam)
- Skill 3: Phản Nghi Trận Pháp (côn luân)

HUNGXU1007
11-01-2017, 04:01 PM
tên tài khoản: dididididi
tên nhân vật : ^hiepsyga^
server : thần thoại
skill 1 :vô địch trảm - thiên vươnh
skill 2 :hoành tảo thiên quân - thiếu lâm
skill 3 :phản nghi trận pháp - côn luân

adddd
11-01-2017, 04:42 PM
ten tai khoan:carenbgbg.....ten nhan vat: SsEkKo.....skill 1:Vo dich tram...skill 2: ban long con phap... skill 3: phan nghi tran phap

Vũ Kaka
11-01-2017, 04:57 PM
Tài khoản : vukaka1234
NhânVật : VũKaKa
Sever : VôSong
Skill 1 : Phá Huyết Cuồng Sát
Skill 2 : Hoành Tảo Thiên Quân
Skill 3 : Ngự Lôi Chú

_Công_
11-01-2017, 07:13 PM
- Tên Tài Khoản: toimuoibay
- Tên nhân vật: ♪»Công«♪
- Sever: thần thoại
- Skill 1:Phá Huyết Cuồng Sát
- Skill 2: Bàn Long Côn Pháp
- Skill 3: Phản Nghi Trận Pháp

Sau
11-01-2017, 11:51 PM
- Tên Tài Khoản:dongnat1234
- Tên nhân vật: VãTátTai
- Sever: ThầnThoại
- Skill 1: Thiên Vương Chiến Ý
- Skill 2: Bàn Long Côn Pháp
- Skill 3: Phản Nghi Trận Pháp

hieukb111
12-01-2017, 08:59 AM
tên tài khoản : hieukb1123
tên Nhân vật : ĐỵtXongQuỵt
server : Thần Thoại
Skill 1 : Thiên Vương Chiến Ý
SKill 2 : Đấu Phá Thương Khung
Skill 3 : Phàn nghi trận pháp

thiên54we
12-01-2017, 03:20 PM
- Tên Tài Khoản:snt20061994
- Tên nhân vật: ♥Điện☼Máy☼Xanh♥
- Sever: Thần Thoại
- Skill 1: Thiên vương chiến ý
- Skill 2: bàn long côn pháp
- Skill 3:Phản nghi trận pháp

Minh Ngọc
13-01-2017, 09:15 AM
- Tài khoản : nhocyeuem96
- Tên nhân vật : --Phàm><Dao--
- Sever : Thần Thoại
- Skill 1 : Vô Địch Trảm
- Skill 2 : Bàn Long Côn Pháp
- Skill 3 : Phản Nghi Trận Pháp

Khỉ
13-01-2017, 09:18 AM
- Tên Tài Khoản : tksg2nd
- Tên Nhân Vật : OMG.MonKey
- Sever : Dương Châu - Thần Thoại
- Skill1 : Vô Địch Trảm
- Skill2: Bàn Long Côn Pháp
- Skill3 : Phản Nghi Trận Pháp

s2QuangAnhs2
13-01-2017, 10:58 AM
Tên Tài Khoản: quanganh2016
- Tên nhân vật: s2QuangAnhs2
- Sever: Thần Thoại
- Skill 1: Phá Huyết Cuồng Sát
- Skill 2: Bàn Long Côn Pháp
- Skill 3: Phản Nghi Trận Pháp

Zim
13-01-2017, 01:59 PM
Tên Tài Khoản: caubuonviai2011
- Tên nhân vật: ChíTônĐươngĐại
- Sever: Thần Thoại
- Skill 1: Vô Địch Trảm
- Skill 2: Hoành Tảo Thiên Quân
- Skill 3: Phản Nghi Trận Pháp

Hai Genzo
13-01-2017, 05:54 PM
- Tên Tài Khoản:godzilla1994
- Tên nhân vật: TiểuDươngMịch
- Sever: Truyền Thuyết
- Skill 1: Huyết Chiến Bát Phương
- Skill 2: Bàn Long Côn Pháp
- Skill 3: phản nghi trận pháp

VõNamAnh
14-01-2017, 09:34 AM
-Tên Tài Khoản:phuy12345
-Tên Nhân Vật:VõNamAnh
-Sever:VôSong
-Skill 1:Phá Huyết Cuồng Sát
-Skill 2:Sư Tử Hống
-Skill 3:Phản Nghi Trận Pháp

Nguyễn Tuấn Vinh
14-01-2017, 12:03 PM
- Tên Tài Khoản:tungkeke201195
- Tên nhân vật:»(¯`Thần♥Nện´¯)«
- Sever: Vô Song
- Skill 1: Vô Địch Trảm
- Skill 2: Ma Kha Chưởng
- Skill 3: Phản Nghi Trận Pháp

tranhaiphu
14-01-2017, 01:59 PM
-Tên tài khoản : tranhaiphu
-Tên nhân vật : Phiênhoe
-Sever: Thần Thoại
-Skill 1: Thiên Vương Chiến Ý
-Skill 2: Bàn Long Côn Pháp
-Skill 3: Lôi Động Cửu Thiên

Nguyễn Tuấn Danh
14-01-2017, 01:59 PM
- Tên Tài Khoản:nguyentuandanh
- Tên nhân vật:◄No.1
- Sever: Vo Song
- Skill 1:Vo Dich Tram
- Skill 2: Ma Kha Chuong
- Skill 3: Phan Nghi Tran Phap

Mẫn Gà
14-01-2017, 01:59 PM
- Tên Tài Khoản:haiyeuhao0
- Tên nhân vật:Minh...Đế
- Sever: Vô Song
- Skill 1: Vô Địch Trảm
- Skill 2: Ma Kha Chưởng
- Skill 3: Phản Nghi Trận Pháp

ĐỖ QUang Bách
14-01-2017, 01:59 PM
-Tên Tài Khoản:buihuak58
- Tên nhân vật: °Bách°
- Sever: Thần thoại
-Skill 1: Đoạn Hồn Thích
- Skill 2: Hy Dực Kiếm Pháp
- Skill 3: Phản Nghi Trận Pháp

Trácthanthoai
14-01-2017, 01:59 PM
-Tên Tài Khoản:zeptaodau
- Tên nhân vật: __LuBu___
- Sever: Thần thoại
-Skill 1: Đoạn Hồn Thích
- Skill 2: Hy Dực Kiếm Pháp
- Skill 3: Phản Nghi Trận Pháp

thanhtien88
14-01-2017, 02:00 PM
- Tên Tài Khoản:tkgamenkvs2016
- Tên nhân vật: ♥♥MUSIC♥♥
- Sever: Truyền Thuyết
- Skill 1: Vô Địch Trảm
- Skill 2: Hy Dực Kiếm Pháp
- Skill 3: Bằng Hà Huyền Công

buomluatm
14-01-2017, 02:20 PM
-Tên Tài khoản: buidoivnm1
-Tên Nhân Vật: BướmLửaTM
-sever: Thần Thoại
-Skill 1: Thiên Vương Chiến Ý
-Skill 2: Bàn Long Côn Pháp
-Skill 3: Lôi Động Cửu Thiên