PDA

View Full Version : AD ơi Gộp SV đi vắng quá rồi Triệu hổ!IZ Long
05-02-2017, 08:37 PM
Ad ơi ! tình hình sever cụm dương châu - triệu hổ đã quá vắng. Cả sv còn dc chưa tới 10ng chơi ,5 thành trống không bóng người,các hoạt động cũng chẳng có đủ ng để đi nữa.Chơi game online mà giống offline hơn chả có ai để nói chuyện nữa ( tình hình chung các sv mở hơn 191 ngày và giới han lever 150 ). Mong ad gộp sv gấp sv nào cũng được để có sân chơi ! :embarrassed:

MECTO
08-03-2017, 12:25 PM
tình hình sever cụM TUONG DUONG - LANG VAN đã quá vắng. Cả sv còn dc chưa tới 7 ng chơi ,5 thành trống không bóng người,các hoạt động cũng chẳng có đủ ng để đi nữa.Chơi game online mà giống offline hơn chả có ai để nói chuyện nữa ( tình hình chung các sv mở hơn 191 ngày và giới han lever 150 ). Mong ad gộp sv gấp sv nào cũng được để có sân chơi ! :doubt: