PDA

View Full Version : Đề nghị tăng thời gian quà nạp thẻ ngày và ra event tiêu phíLương Kha
06-04-2017, 06:46 PM
Dựa trên nhiều mong muốn của anh em trong server và liên server. Tôi đại diện cho các anh chị em trong game đề nghị NPH tăng thời gian quà nạp thẻ ngày và ra event tiêu phí để cho chúng tôi có cơ hội trải nghiệm tính năng đồ giám mới một cách tốt hơn.
Xin cảm ơn!