PDA

View Full Version : [Tổng Kết] Sự Kiện Thăng Cấp Nhanh Máy Chủ Mới Hồng Thất CôngNam Cung Nhạc
22-04-2017, 02:28 PM
Chào quý hảo hán,

Vậy là Event Thăng Cấp Nhanh Máy Chủ Mới Hồng Thất Công đã kết thúc.
Đã có rất nhiều bạn gởi bài tham gia và thực hiện đúng theo yêu cầu của sự kiện.
BQT đã tổng kết và các bạn có tên trong danh sách sau đây sẽ nhận được phần thưởng ingame giá trị.

http://i.imgur.com/DCYvC1z.png


Lưu ý:
- Phần thưởng sẽ được chuyển vào ingame của các bạn sau khi có kết quả công bố này nhanh nhất có thể.
- Tuy Nhiên có một số hảo hán nào tham gia sự kiện nhưng không thực hiện đúng quy định như BQT đề ra ví dụ như quá thời gian quy định, không nằm trong 10 người nhanh nhất vì vậy sẽ không nhận được phần quà của BQT trong đợt này.