Conversation Between QN9999 and Hoainam99

1 Tin nhắn của khách

  1. NNT bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động do vi phạm pháp luật nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST

    NNT bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 93 Luật quản lý thuế
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1