Conversation Between Sặc Nước and Đại Soái

2 Tin nhắn của khách

  1. alo ad ad ad ada ad ada dâdddad
  2. ad ơi e tham gia sự kiện truy tìm kho báu đợt 1, e gửi bài 3 lần, lần 1 e gửi xong thấy hình ảnh bị che mất tên nên gửi lại lần 2, lần 2 bị che mất thời gian nên e gửi lại lần 3, chắc ad tưởng e spam nên ko thấy hình ảnh của e tham gia sự kiện. ad xem lại giúp e cái.
    tài khoản diễn đàn: thienn1
    tên hiển thị diễn đàn: Đại Soái
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 2 của 2