Conversation Between OBITO and YiUPT

1 Tin nhắn của khách

  1. bạn cho minh hỏi sau khi update phien ban moi mình relog game vào là cài đặt skill mất hết lại phải cài lại từ đầu rất bất tiện có cách nào khắc phục ko thế . tks!
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1